Türkiye Cumhuriyeti, temel hak ve hürriyetleri kanun hâkimiyetine dayalı bir kamu düzeni içerisinde teminat altına almıştır. Temel ilke hukukun üstünlüğüdür ve tüm vatandaşlarımız eşit haklara sahiptir.

Demokratik hukuk devletinin hiçbir şekilde ihmal edemeyeceği temel görevi, tüm vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Emniyet Teşkilatımız, devletimizin meşru gücü ve otoritesinin temsilcisi olarak, bu görevi 162 yıldan bu tarafa en iyi şekilde yerine getirmektedir.

Emniyet Teşkilatımızın ve polisimizin takdire layık bu gayretleri, huzur ve güvenin teminatıdır. Güçlü ve sözü dinlenir bir devlet olmak için, ülkede birlik, beraberlik, huzur ve güven olması şarttır.

Bunu çok iyi bilen polis teşkilâtımız, huzurun ve can güvenliğinin sağlanmasında, demokrasinin pekişmesinde, kanun hakimiyetinin korunması yolunda her zaman büyük bir gayret göstermektedir.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile devletimizin bekası için çalışan, zor şartlar altında canları pahasına görev yapan Emniyet Teşkilâtımızın bu çalışmalarını takdire şayan buluyoruz.

Bu duygularla, öncelikle bu uğurda verdiğimiz aziz şehitlerimizi sonsuz rahmet ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. Polis Haftası dolayısıyla teşkilatın vefakâr ve cefakâr mensuplarını gönülden tebrik ediyor, en içten sağlık, mutluluk, başarı dileklerimizi, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Türk Emekli-Sen Genel Merkezi