Memleketine hizmet etmek için kamuda işe başlayan bir kamu emekçisi; 20-25 yılda emekli olabiliyor.

Çalışırken zaten kıt kanaat geçinen emektar kamu çalışanı; ev kirası, mutfak masrafları, okuyan çocukların masraflarını karşılayamıyor. Emekli olunca varın siz düşünün halini…

Emeklilerin biriken dertlerine çözüm aramak amacıyla, emeklilerin haklarını korumak için 19.10.1999 tarihinde sendikamız kurulmuştur.

Nasıl ki çalışanlar haklarını almak daha çok refah içinde yaşamak gayesiyle örgütlenip sendikalar kurmuşlarsa, emekliler içinde Türk Emekli-Sen’i kurduk.

Emekliler daha fazla ezilmemek için, bir sendika şemsiyesi altında birleşmelidirler.

Emekliler çalışanların haklarından yararlanacak diye geçiştirmek olmaz. Anayasa’mızın 51, 53 ve 54’üncü maddelerine,   4688   sayılı   Kamu   Emeklileri Kanunun 2, 3, 5’inci maddelerine, 2821 sayılı Sendikalar Kanunun 2, 3, 5’inci maddelerine Emeklilerin de eklenmesi gerekmektedir. Hükümetten bunlarla ilgili hazırlıkları yapmasını acilen bekliyoruz. Referandumdan önce verdiği sözü yerine getirmesini, emeklilere de sendika kurma hakkı verilmesini bekliyoruz.

Tüm uğraşılarımıza rağmen emekliye promosyon verilmemektedir.

Çalışanlara aylık maaşının % 60’ı yıllık promosyon olarak veriliyorsa, emeklilere de en az  aylık maaşlarının % 50’si yıllık promosyon olarak verilmelidir.

Bankalar 2-3.- TL verelim diyorlarmış. 10.- TL’nın altında bankada kalan farklar, bize vermek istedikleri 2.-3.- liranın en az iki katı.

Bankalar promosyonları vergilerinden düşecekler. Onlar için değişen fazla bir şey yok.

SGK’nun 205 milyar lirası bankalarda yatıyor. Bu paranın  75 milyarı maaş ödemeleridir. Bunun karşılığı olan promosyon  emeklilere de verilmelidir.

Olmazsa maaşlarımızı P.T.T’ den alalım.

Sosyal hayatta emekliler yalnız yaşamaktadırlar. Bu yalnızlığı bir nebze giderebilmek için; Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerin gidip gelebilecekleri lokaller, meşgûl olabilecekleri iş yurtları yapmalı, tatillerini geçirebilecek tatil köyleri yapmalıdır.

Emekli Sandığı 1949 yılında kurulmuştur. Bu kurumun ilk 25-30 yıllık döneminde sadece prim gelirleri toplayıp emekli ödemeleri yapmadığını varsaydığımızda yüz milyarlarca TL  fon yaratılmış olması gerekirken, bu fonlar çar çur edilmiştir. Fonlarla bütçe açıkları kapatılmıştır. Bugün devlet bütçesinden SGK’na parasal transfer yapılmaktadır. Dün devleti kurtaran SGK’na, bugün devlet elini uzatmalıdır.

Bugün sosyal güvenlik harcamalarını KARA DELİK görenler, yarın o sosyal güvenliğe muhtaç olacaklar. Sosyal Güvenlik harcamalarını kara delik gösterenleri kınıyoruz.

Her türlü ekonomik sıkıntılara  rağmen, sendikamızın kuruluşunun 11’nci yılında, emeklilerimize insanca yaşanabilir bir hayat sağlama yolunda mücadelemize devam edeceğiz.

 

Osman ÖZDEMİR

Genel Başkan