…………………...KURUMUNA

Kurumunuzda ……. Tarihinden itibaren çalışmaktayım.Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca………………/……………../tarihleri arasında adıma konut edindirme yardımı tahakkuk ettirilmiştir. Anılan tarihlerde adıma konut edindirme yardımı yatırılmasına rağmen 5664 sayılı kanun gereğince Resmi Gazete kanalı ile ilan edilen hak sahiplerine ilişkin listede; ismim ve KEY tutarı yer almasına rağmen hakkımda çok düşük miktarda KEY miktarı tahakkuk ettirilmiştir./ (Listede ismim yer almamaktadır)

5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3.maddesinin 2. fıkrasında“ Bu süre içerisinde hak sahibine ilişkin listenin bildirilmemesi mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurum ve kuruluşa aittir."Hükmüne yer verilerek" kurumların sorumluluğu düzenlenmiştir.

Mülga 3320 sayılı kanun hükümlerine göre; konut edindirme yardımı hesabını tahakkuk ettirerek, ilgili bankaya bildirmekle yükümlü kurumunuzun gerekli düzeltmeyi yaparak, eksik ödemelerin tarafıma ödenmesinin sağlaması hususunda gereğini arz ederim. …./…../……/

                                                                                         

Ad ve Soyadı         :                                                              İMZA

T.C. Kimlik No         :

Sosyal Güvenlik No :

Kurum Sicil No:       :

Adres                      :