Emekliler için sendikal haklarla ilgili Anayasal ve Yasal değişiklikler yapılmalıdır. Anayasa’nın

51, 53 ve 54 maddelerinde değişiklik, 4688 ve 2821 sayılı yasalarda bu konuda düzenlemeler yapılmalıdır.

Emeklilerde: Ekonomik, Sosyal Konseyde (ESK) temsil edilmelidir.

Emekliler adına, emekli sendikalarının yönetimine katılması sağlanmalıdır.

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu değiştirilerek Özerk bir Kurum haline getirilmelidir.

Emeklilerin hastane kuyruklarında beklemeleri önlenmeli, özel hastanelerden fark ödemeden  faydalanmaları sağlanmalıdır.

Sağlık sigortasından faydalanırken, muayene, tedavi ve ilâçlardan herhangi bir-katkı payı adı altında para alınmamalıdır.

Emeklilerin Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarında biriken paraları hak sahiplerine, yeniden tam hesaplanarak ödenmelidir.

Emekliler için Emekli Evi, Emekli Yurdu ve Emekli Tatil Siteleri düzenlenerek, emeklilerin buradan cazip fiyatlarla faydalanmaları sağlanmalıdır.

Kayıt dışı ekonomi kayıt içine alınarak, sosyal güvenlik gelirleri artırılarak, Sosyal Güvenlik Kendi kendini karşılar duruma gelmelidir. Emeklilerin hayat standartları yükseltilmelidir.

Emekli ikramiyeleri ile emeklilerin TOKİ tarafından kira öder gibi bir ev sahibi olabilmelerine imkân sağlanmalıdır.

Emekli Sandığı, S.S.K, Bağ-Kur hizmet birleştirilmesinde; aktarılan hizmet sürelerinin ikramiye hesabında, bu kurumlardaki geçerli değerler üzerinden hesaplanmalıdır.

Banka promosyonlarından emekliler de haklarını almalıdır.

Emeklilerin hastalıklarında başka illere sevkinde yolluk ve harcırah ödenmesi yapılmalıdır.

%70’i, açlık sınırının altındaki emeklilerin ücretleri, kademeli olarak önce açlık sınırına, sonra da yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmalıdır.

Emekliler için temel ücret uygulaması getirilmelidir.

Emekli intibak yasaları çıkarılarak, emekliler arasındaki ücret uçurumu düzeltilmelidir.

Emeklilerin aylıklarını artışları: Enflasyon oranına göre TÜİK tarafından tespit edilen rakamlarla değil, emekli sendikalarının HÜKÜMETLE yapacağı, %100 refah payı da ilâve edilmiş Toplu Görüşme sonucuna göre hesaplanmalıdır.

Emekliler arasından ücret adaleti sağlanmalıdır.

Borsadan  milyarlarca  dolar  kazanandan   vergi  alınmasın,   emekliden emlâk vergisi alınsın.

Dolaylı vergi alınsın? Bu hangi sosyal güvenlik zihniyetine sığar.

Emeklilerin vergi yükü azaltılmalı, dolaylı vergilerin oranı düşürülerek vergi yükü dar gelirli ve emeklilerin sırtından indirilmeli bir evi olan emekliden eskisi gibi vergi alınmamalıdır.

EMEKLİNİN FERYADI

Bir emeklinin mektubunu açıklıyoruz:

Ben 35 yıllık devlet memuriyetinden sonra emekli olan; yüksek okul mezunu 1. derecenin 4. kademesinden emekli 1.013.-YTL aylık maaş bağlanarak emekli olan bir vatandaşım.

Dört kişilik bir aileyim. Eşim ev hanımı çalışmıyor. 1.Çocuk Üniversite mezunu iş bulamadı boş geziyor. 2. Çocuk Lise 2.Sınıfta okuyor. Normal şartlarda yaşamak için uğraş veriyorum. Kabaca aylık giderlerim;

 

Mutfak + Temizlik (haftalık) 180.- YTL X 4 =

Elektrik

Su       

Telefon (3 Cep+1 Ev)

Doğalgaz

Yol ve Harçlık 2 Çocuk 100.- + 150.- =250.-x 2

Kira

  720.-

    50.- 

    50.- 

   150.-

   100.-

   500.-

   350.-

YTL

YTL

YTL

YTL

YTL

YTL

YTL

(Aylık)

(   “    )

(   “    )

(   “    )

(   “    )

(   “    )

(   “    )

Toplam

1.920.-

YTL

(   “    )

Maaş

1.013.-

YTL

(   “    )

Açık

   907.-

YTL

(   “    )

907.- YTL her ay bütçem açık veriyor. Buna da giyim ve sağlık giderlerim dâhil değil.

Sendikanızın üyesi olarak dertlerimizi Hükümete duyurmanızı ve Türk  Devletinin bir vatandaşı olarak insanca yaşamak istiyorum.

Emekli üyemizin dileklerine aynen katılıyoruz, zaten onun yazdığı dertler hepimizin derdi.

Emeklimizin feryadının herkes duyuyor ancak ne hikmetse kulakları sağır olan Hükümet duymak istemiyor. Hükümet telekulaklarla başkalarını dinleyeceğine vatandaşı dinlerse, hatta Türk Emekli-Sen’i ve Birleşik Emekliler Derneği’ni dinlesin. Burada üyelerimiz neler konuşuyor, emeklilerin dertlerini ve hangi şartlarda yaşamaya çalıştığını öğrenir.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve adına “İstihdam Paketi” denilen 5763 Sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” un adı “sermayeye para aktarma ve işçi çıkarma kanunu” olarak konmalıydı.

Yeni istihdam yaratmak adına, birazcık yüksek maaş alan eski tecrübeli işçiler işten çıkarılacak, yerine asgari ücretle, genç tecrübesiz işçiler alınacak. Böyle yaptığı için işverenler ödüllendirilecek, yeni işçilerin primleri devlet tarafından ödenecek 18-25 yaş arasındaki gençleri işe alıyoruz diye, 40-45 yaşın üzerindeki işçiler işten çıkarılacak. Artık bu insanlara emeklik bile hayâl oldu!..

Ülkemizin insanlarının üzerindeki Sosyal Güvenlik şemsiyesini kaldıran bu uygulamaları kınıyor, Emekliler birleşerek  tek yumruk haline geldiğinde bu problemin çözüleceğine inanıyoruz.

BİRLEŞİK EMEKLİLER DERNEĞİ                 TÜRK EMEKLİ-SEN