Türkiye’de milli gelirin yükselmesi oranında emeklilere yansıyan ne var Allah aşkına?.... Gelir dağılımı adaleti nerede ey vicdan sahipleri… Enflasyon kimi vuruyor bu ülkede, tuzu kuru olanların haberi bile yok, dar gelirli, sabit gelirli, yardımlarla yaşayanlar ve bir de emekliler ezildikçe eziliyor. Büyüme ve refah payı kimlere dağıtılır da emeklilerin haberi olmaz. Ey yöneticiler ya hesap yapmayı bilmiyorsunuz ya da sayı saymayı,  ya da !!!…

Emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alan kamu emekçileri aynı şartlardaki özel sektör çalışanlarına göre yarı yarıya daha perişandır.

Yıllara göre emekli maaşlarındaki nominal artış, yıllık enflasyon oranının altında kalmıştır. Bunu kapatmak için, maaşlar  reel olarak yükseltilmelidir. Adil bir gelir dağılımı olacaksa en azından böyle olmalıdır. Milli gelirin büyüklüğü kadar gelirin dağılımı da hayati bir önem taşımaktadır. Sosyal politika uygulamaları, maliye ve para politikaları, ücret ve vergi sistemleri ile milli gelir adil bir şekilde dağıtılmalı; ülkemizde en zenginle en yoksul arasında gelir farkı gittikçe açılmaktadır.

2013 bütçesinde;

Milli gelir artışından  emeklilerinde payını verin.

Maaşlarımızı hedeflenen enflasyon yerine, gerçekleşen enflasyona göre artırın.

Emekli maaşlarına refah payı verin.

Çalıştığımız zaman verilen ek gösterge yeniden düzenlensin.

Makam tazminatları alt kademelere de verilsin.

aYıllardır emeklilere yapılan  zulüm   son bulsun! Yeter artık çektiklerimiz, biz anlatmaktan yorulduk, duyun artık gözleri kör kulakları sağır olanlar…

Nalan Huriye AKCAN  Osman ÖZDEMİR
Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Türk Emekli-Sen Genel Başkanı