Toplum olarak, yaşlılara sahip çıkmak, ihtiyaçları olan huzurlu bir ortam sağlayarak onlardan ilgiyi eksik etmeden, onları sevmek bir insanlık görevidir.

Ülkemizin ilerlemesinde, gelişmesinde vermiş oldukları emeklerin de bilincinde olarak yaşlılarımızın, ekonomik durumlarını iyileştirmek ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak devletimizin öncelikli görevleri arasındadır.

Bugün ne yazık ki, yaşlılarımız hayatlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmeleri, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılamalarında çeşitli zorluklarla karşı karşıyadırlar.

Unutmayalım ki, yaşlısına, sakatına, muhtacına, yeterince kaynak ayıramamış bir devletin kalkınmışlığı söz konusu olamaz.

Yaşlılarımızın toplum içerisinde daha saygın olmaları ve hayatlarını daha rahat, daha mutlu sürdürmeleri için her türlü tedbiri almaya mecbur olan devlet, sosyal güvenlik şemsiyesini genişleterek tüm yaşlılarımızı da kapsama almalıdır. Diğer yandan, bakım, barınma ve sağlık sorunlarının çözülmesi için gereken düzenlemeleri hayata geçirilmeli, yaşlı evlerinin sayıları artırılarak kimsesiz ve yoksul daha çok yaşlının bakımı yapılmalıdır.

Dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımız olan yaşlılarımızı korumak, ihtiyaçlarını gidermek hem inancımızın hem de örf ve adetlerimizin bir gereğidir.

Bu duygularla tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyor, minnet ve şükran duygularımızla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyor, sevgi ve saygılar sunuyoruz.