5502 Sayılı Kanunla 20.05.2006 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturuldu. SSK - BAĞKUR ve Memur Emeklileri bir ÇATI altında toplandı. Emekliler arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılacağı söylendi. Bunun için gerekli olan İNTİBAK KANUNLARI için Hükümet tarafından yedi yılda hiçbir çalışma yapılmadı. Tüm Emeklilerin MAAŞLARININ düşüklüğü gözden kaçırılarak SSK - BAĞKUR Emeklileri ile MEMUR Emeklileri arasındaki farklar gündemde tutulmaya çalışıldı. Kısaca; Emekliye yeni HAKLAR vermek yerine, yedi yıl içinde mevcut HAKLARDA bir bir elinden alındı.

Emeklilere bir DARBEDE 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile geldi. Sağlık harcamalarında KATKI PAYLARI ile Türkiye’de emeklilerin yüzde 30’u geçinmek için çalışmaya devam ederken, yüzde 12’si iş ararken; EMEKLİ olduğu halde; karnını doyuramadığı için, bir işyeri açan veya bir işte çalışan EMEKLİDEN “Sosyal Güvenlik Destekleme Primi adı altında maaşlarından KESİNTİ yapıldı. Bu uygulama TÜCCAR DEVLET zihniyetidir. SOSYAL DEVLETTE böyle bir uygulama düşünülemez.

2000 yılından önce emekli olan SSK’lı emeklinin bulduğu pratik yol; yeni bir işe girerek kısa bir süre çalıştıktan sonra tekrar emekli olarak KAYIPLARINI gidermeleri, Hükümet tarafından acele ile bir sendikacıya hazırlatılan KANUNLA engellendi. Halbuki emeklilerin mağduriyetini gideren bir kanun çıkarmak gerekirdi. Sosyal Devlet’e yakışanda buydu.

Emekliler HUKUK yolunu zorladılar; 2002’de 57. Hükümetinin çıkardığı 2002/4847 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çalışan işçiler, memurlar ve memur emeklilerine ödendiği halde işçi emeklilerine ödenmeyen zam ile ilgili AÇILAN DAVA sonunda Ankara 17. İş Mahkemesi bu zammın verilmesine karar verdi. Hükümetin bu mahkeme kararı gereği; 2003 yılından itibaren bu parayı birikimli olarak ödemesi gerekirken,  SGK’nın TEMYİZ etmesi yönünde haberler geliyor.

Ekonomik Kriz; tüm Türkiye’yi derinden etkilemiş ve Emeklileri PERİŞAN etmişken, Maliye Bakanı; Sayın Mehmet ŞİMŞEK büyük bir pişkinlikle; KRİZİ vatandaşlara yansıtmadıklarını söyleyebiliyor. Vereceklerini söylediği 300.- TL. HARCAMA ÇEKİNİ unutmuş görünüyor. Bugüne kadar çıkarılan PAKETLERİN hiçbirinde Emekliyi düşünmeyen Hükümet yetkilileri ise Emekliyi unutmuş görünüyor.

Bir EMEKLİNİN Devletten beklentisi İnsanca yaşayacak bir EMEKLİ AYLIĞI ve SAĞLIK PROBLEMLERİNDE parasız tedavi olmak. Ortalama EMEKLİ AYLIĞI 700.- TL ile insanca yaşamak bir yana, bir Emeklinin hayatını sürdürmesi mümkün mü? Bir Emekli sağlık problemi ile karşılaştığında: Katkı paylarından dolayı ilâcını alamaz, tedavisini yaptıramazken; 11-17 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftasında SGK’nın bir İLANI gözümüze çarptı; “Biz doğuştan SGK’lıyız. Her çocuğun 18 yaşına kadar bütün sağlık hizmetleri SGK güvencesindedir” Bir EMEKLİ olarak ACI bir gülümseme ile dudak büktük. Belirli bir yaşa gelen ve belirli bir PRİM ödeyerek EMEKLİ olanlar, parasız sağlık hizmeti göremezken yapılan SÜSLÜ LAFLI ilâna ne demeli. Sağlık kuruluşlarına düşte gör!

Emekli AÇ, Emekli SEFİL, Emekli yeterince SAĞLIK HİZMETİ göremiyor. Kısaca Emekli ÜVEY EVLAT MUAMELESİ görüyor.

30 Haziran Emekliler gününde, Emekliler FERYAT EDİYOR.

Başbakan; Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN etrafına bir bak, Emekli CAN ÇEKİŞİYOR.

Emekliler en kısa zamanda, emekli aylıklarına seyyanen 200.- TL ZAM BEKLİYOR.

Saygılarımızla. 30.06.2009

 

Yücel COŞKUN

 Osman ÖZDEMİR

Birleşik Emekliler Derneği  Genel Başkanı Türk Emekli-Sen Genel Başkanı