8 Eylül 1999 yılında kabul edilen ve 23 Mayıs 2002’de son şeklini alan kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı getiren 4447 sayılı kanunun geriye dönük (kademe) şartının uygulanması milyonlarca insanı perişan etmiştir.

Prim günlerini doldurdukları halde yaşları kadınlarda 58, erkeklerde 60’ı dolduramayan ve işsiz olan, evine ekmek götüremeyen, ailesine ve çocuklarına bakamayan, kademeli emeklilik şartlarının dişlileri arasında kalan bu arkadaşlarımıza ya iş verin ya da emekli edin.

Ekonomik kriz, iş yok gibi bahanelerle işlerinden atılan 40’lı yaşlarındaki bu insanlara, hangi işveren iş verir.

20-25 yıl çalışıp primlerini ödemişler, aldıkları asgari ücrete bile dayanıp bir ömür verip çalışmışlar. Patronların işten atma korkusuyla 20-25 yıl geçirmişler. En büyük patron olan devlet, bu sefer onlara çelme atmış, yaşı yükseltilmiş. Emekli olamıyorlar.

Milyonlarca insan işsiz, para kazanamıyor, evine ekmek girmiyor, hastalanıyor hastane, ilâç parası yok, devlet bu hatasını düzeltmek için bu insanlara ya iş versin, ya da emekli etsin.

Anayasamızın sosyal devlet ilkesine aykırı olan 4447 sayılı yasanın kadınlarda 58 erkeklerde 60’a çıkarılan geriye dönük yaş şartının iptal edilerek, bu insanların emeklilik haklarının iade edilmesini istiyoruz. 07.10.2012