“NEDEN     MUTABAKAT   İMZALAMADIK”

2010 YILI    TOPLU GÖRÜŞMELERİNDE EMEKLİLERİ İLGİLENDİREN TÜRKİYE KAMU-SEN’İN TALEP EDİPTE HÜKÜMET’İN VERMEDİĞİ KONULAR

Türkiye   Kamu-Sen,   2 milyon   400  bin dolayındaki kamu görevlisi ve 1 milyon 800 bin civarındaki memur emeklisinin, dul ve yetiminin tamamına yansıyacak bir zam talebi kabul edilmediği için Hükümetin teklifini reddetmiştir.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, ''Sayın başbakan, taban aylığa 30 artı 30 lira artışı sağlasın, Türkiye Kamu-Sen olarak tutanağı imzalamaya hazırız'' dedi.

Bilindiği gibi ek ödeme 2 milyon 400 bin dolayındaki kamu çalışanın yaklaşık 1 milyon 400 binine ödenmekte, 1 milyon çalışanımız bu ödemeden faydalanamamakta. Bununla birlikte ek ödeme, emekli maaşlarına yansımadığı gibi çalışanların emekli keseneklerine de dahil edilmemekte.

EMEKLİLERİMİZ İHMAL EDİLDİ

Emeklilerimize de yansıyacak kabul edilebilir bir maaş artışı teklifimiz geri çevrildi.

Toplu görüşmelerde Hükümet tarafından teklif edilen ve yalnızca bir konfederasyonun kabul ettiği maaş artışının tamamı  emeklilerimize yansımayacak.

Emeklilerimize 2011 yılında yapılacak artış, diğer kamu görevlilerimiz gibi iki dilim halinde %4 oranı ile sınırlı kalacak.

Türkiye Kamu-Sen’in emeklilerimizi kapsamayan bir öneriyi kabul etmesi, ümidini toplu görüşme masasına bağlamış milyonlarca emekli için doğru bir yaklaşım olmayacaktı.

Tüm ödemelerin emekli maaşına yansıması önerimiz kabul edilmedi.

Bilindiği gibi kamu görevlilerimizin çalışırken aldıkları maaşla emekli olduklarında aldıkları maaş arasında büyük bir uçurum var.

Bu nedenle memurlarımız emekli olduklarında gelirleri büyük oranda düşüyor ve maddi sıkıntılar baş gösteriyor.

Bu durumu önlemenin yolu da memurlarımıza yapılan tüm ödemelerin emekli keseneğine dahil edilmesinden geçiyor.

Ama hükümet Türkiye Kamu-Sen’in bu teklifini de kabul etmedi ve emekli olacak memurlarımızı açlığa ve yoksulluğa mahkûm etti.

Emekli ikramiyesi hesabında 30 yıllık üst sınır kaldırılmadı.

Memurlarımızın emekli ikramiyeleri en fazla 30 yıl üzerinden hesap ediliyor. Bir memur, 40 yıl da çalışsa emekli olurken 30 yıllık emekli ikramiyesi veriliyor; 10 yılı gasp ediliyor. Emekli maaşı ile birlikte emekli ikramiyesi de son derece düşük kalıyor. Aynı süre çalışan bir işçi 50-60 bin TL ekli ikramiyesi alırken, bir memur 30-35 bin TL alabiliyor.

Sorunun çözülmesi için memurların ikramiye hesabında 30 yıllık sınırlamanın kaldırılmasını önerdik. Hükümet, bu sorunu da çözümsüz bıraktı.

TÜRK EMEKLİ-SEN GENEL MERKEZİ