SSK Emeklilerine Fazla Ödeme Yapılmadı

Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK emeklilerine bu yıl ocak ayında fazla para ödendiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, söz konusu ödemenin memur aylıklarındaki kümülatif artış oranıyla emekli aylıklardaki artış oranı arasındaki yüzde 1.33'lük farkın altı aylık tutarı olduğunu bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, basında SSK emeklilerine bu yıl ocak ayında fazla para ödendiği ve bu paraların emeklilerin gelecek ayki aylıklarından kesilmek üzere karşılanacağı yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı. 

Açıklamada, 2007 yılı Merkezi Hükmet Bütçe Kanunu'nuna yer verildi. Söz konusu kanun kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir veya aylık tutarlarında geçen yıl için yapılan yıllık kümülatif artış oranıyla aynı dönemin memur aylıklarında katsayıların yükseltildiği hatırlatıldı. Söz konusu kümülatif artış oranları arasındaki farkın telafisi için, fark tutarlarının geçen yıl temmuz-aralık ayları ödeme dönemleriyle sınırlı olmak üzere bir defada ayrıca ödeneceği belirtildi. Açıklamada, geçen yılın ikinci altı aylık döneminde altı aydan daha az süreyle gelir veya aylık almış olanlara yapılacak ödemelerde fiilen yararlanılan gelir ve aylık ödeme dönemi sayısının dikkate alındığı anlatıldı. Açıklamada, kanun kapsamında bu şekilde yapılacak ödemenin bir aylık tutarının geçen yıl aralık ayı ödeme dönemi gelir aylık tutarına eklenmesi sonucunda bulunan tutarın ise bu yıl ocak ayı ödeme döneminde yapılacak artışlara esas alınacağının hükme bağlandığına işaret edildi. 

Açıklamada, Merkezi Hükmet Bütçe Kanunu'nu kapsamında ayrıca, 1 Ocak 2007 tarihinden önce bağlanmış gelir ve aylıkların ocak ödeme döneminden itibaren yüzde 5 oranında, temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere bu yılın ilk yarısı için TÜİK'in açıkladığı en son temel yılı tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı kadar artırılarak ödeneceği belirtildi. 

Geçen yıl memur aylıklarında kümülatif artış oranıyla aynı dönemin emeklilere ödenen aylıklardaki artış oranı arasında yüzde 1.33 fark olduğu belirtilen açıklamada, geçen yıl temmuz-aralık aylarına ait altı aylık farkın bu yıl ocak ayı maaşlarıyla ödendiği vurgulandı. Açıklamada, "Fazla ödendiği ifade edilen 37.06 YTL, asgari düzeyde aylık alan SSK emeklilerinin ve 69.01 YTL azami göstergeden aylık alan emeklilerin belirtilen döneme ait altı aylık fark tutarlarıdır. Dolayısıyla fazla ödeme söz konusu değildir" denildi.