375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3. üncü maddesi uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 16.08.2008 tarihli Resmi Gazetenin MÜKERRER sayısında yayınlanarak 15.08.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girerek, Memurların  en düşük Maaşına 103.- YTL olmak üzere 264.- YTL’ ye kadar EK ÖDEME sağlanmıştır.

Daha önceleri HÜKÜMETLERİN uygulamalarında; MEMURLARIN ücretlerine getirilen ZAMLAR, aynen EMEKLİLERE de yansıtıldığı halde, AKP Hükümetince, bu uygulama yapılmayarak, EMEKLİLER bu artışlardan faydalanamamakta ÜVEY EVLAT MUAMELESİ görmektedirler.

Yüzde Yetmişi açlık sınırının ALTINDA, geriye kalan kısmı da YOKSULLUK SINIRI altında olan EMEKLİLER, çok güç şartlar altında YAŞAM MÜCADELESİ vermektedir.

Sayın Başbakan’a buradan sesleniyoruz. Emeklilerin FERYATLARINA kulak veriniz. Yapılan zamlardan sadece MEMUR emeklilerine değil TÜM EMEKLİLERE seyyanen 200.- YTL zam yapılmasını bekliyoruz. Aksi takdirde; EMEKLİNİN AHINI alan İKTİDARIN ÖMRÜ uzun olmaz diyor, saygılar sunuyoruz.

Yücel COŞKUN Osman ÖZDEMİR  
Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Türk Emekli-Sen Genel Başkanı