5510 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 31.05.2006 tarihinde T.B.M.M’de  kabul edildi. 16.06.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ; önce 01.01.2007 olarak belirlendi. Daha sonra 01.07.2007 tarihine ertelendi. Seçimlerde oy kaybettirir düşüncesi ile 01.01.2008 tarihine, şimdi de 31.08.2008 tarihine ertelendi.

Kanunun yürürlülük tarihi ertelenirken, ANAYASA mahkemesi tarafından 15.12.2006 tarihinde, 5510 sayılı Kanunun maddelerinin büyük bir kısmı İPTAL edildi.

AKP Hükümeti tarafından 5510 sayılı Kanun yeniden düzenlenerek; eski yasayı aratacak yeni ilâvelerle, Anayasa Mahkemesinin İPTAL gerekçelerine uyulmadan ve yeni EŞİTSİZLİKLER yaratacak şekilde T.B.M.M.’ ine sevk edildi.

Kanun Tasarısı: Plân ve Bütçe Komisyonunun 11.12.2007 tarihli toplantısında ALT KOMİSYONA havale edildi. Alt Komisyonda; Bu YASA ile Çalışan ve Emeklilerin Ekonomik ve Sosyal hakları elinden alınırken buna ses çıkarmayan Milletvekilleri, KORSAN bir girişimle: Emeklilik hakkını kazanamayan Milletvekillerine 1.500.- YTL Temsil Tazminatı verilmesini, bundan EMEKLİ ve MEVCUT Milletvekillerinin de faydalanmasını GEÇİCİ 4. maddeye İlâve ettiler. Böylece: Milletvekillerinin 4.000.- YTL olan   EMEKLİ   aylıkları 6.000.- YTL’ ye,   mevcut    Milletvekillerinin   aylıkları  da 8.000.- YTL’ den 12.000.- YTL’ ye çıkarak ; %50 lik bir artış sağlandı.

Kanun Tasarısı PLAN ve BÜTÇE Komisyonunda görüşülürken HALKTAN gelen TEPKİLER üzerine, Milletvekillerinin maaşlarına %50 artış getiren KIYAK teklif geri çekildi. Bu sefer yeni bir MANEVRA ile GAZİLERE tanınan, “sağlık hizmetlerinden KATKI PAYI alınmaması maddesine, Milletvekilleri ile eş ve çocukları da dahil edildi.

Kanun Tasarısı yasalaşıncaya kadar, Sayın Milletvekilleri lehine her an bir DEĞİŞİKLİK yapılabilir. Yalnız Milletvekillerimize şu sözü hatırlatmak isteriz. “Komşusu açken, tok yatan bizden değildir.”

Bütün bu gelişmeler karşısında: EMEK PLATFORMU’NUN öncülüğünde 14.03.2008 tarihinde: Bütün Türkiye’de çalışanlar 1000–1200 saatleri arasında iki saat İŞ BIRAKTILAR. Biz Emekliler de bu ETKİNLİĞE katkıda bulunduk. Sendika ve Derneğimiz üyeleri Ankara’da T.C.Emekli Sandığı önündeki ETKİNLİĞE katıldık.

Bu ETKİNLİKLER üzerine Hükümet GERİ ADIM attı. İşçi Sendikaları ve Memur Sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK bir dizi GÖRÜŞME yaptılar. Bazı konularda, özellikle Emeklilik  için Prim ödeme gün sayısının;9000 günden, 7200 güne düşürülmesinde anlaştılar.

AKP Hükümeti ve Sayın Bakan her konuda olduğu gibi 8 Milyonluk (eş ve çocukları  ile en az 20 milyonluk) bir EMEKLİ kitlesini yok sayarak, Sendika ve Derneğimizle GÖRÜŞME ihtiyacını duymadıkları gibi, EMEKLİLERLE ilgili hiçbir İYİLEŞTİRME de yapmadılar.

EMEKLİ KARDEŞİM; seni YOK sayanları sen de YOK saydığın, birleşerek büyük bir GÜÇ olduğun gün; Siyasetçilerin, senin elini öpmek için SIRAYA gireceklerini biliyormusun? Çünkü seçimlerde 40 milyon oy kullanılan Türkiye’de, en az 20 milyon OY HAKKIN var.

Emeklilerin Haklarını Geriye Götüren Maddeler:

Emekli olup aynı zamanda başka bir işte çalışanların durumu  (Madde:30)

Emekli aylığı kesilecek. %15 Sosyal Güvenlik Destekleme Primi alınacak.

Emekli Aylıkların Artırılması (Madde-55)

Emeklilere bağlanan AYLIKLAR, her yılın OCAK ve TEMMUZ aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranında artırılacak.  Emekliler REFAH PAYINDAN hakkını alamayacak.

Emeklilere 2008’de ilk altı ay için %2, ikinci altı ay için de %2 olmak üzere toplam %4 (Yıllık ortalama %3) zam yapıldı. Ocak ayı enflasyonu %0,8 , Şubat ayı enflasyonu %1,29 topladığımızda, ilk altı ay içinde verilen %2 zam iki ayda BUHARLAŞTI.

Gelir buharlaştı fakat, zamlar devam ediyor. Ekmeğe, Elektriğe, Doğal Gaza ve  Ulaşıma %20 zam yapılarak Emekliler AÇLIĞA mahkûm edildi.

Şu anda Plân ve Bütçe Komisyonunda olan “İl Özel İdaresi ve Belediye   Gelirleri Kanun Tasarısı” ile tek evi bulunan Emekliler EMLAK VERGİSİ ödeyecekler. Emlâk vergisi oranı %50 artırıldığı gibi, Emlâk vergisinin %10’u oranında “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı” ödeyecekler.

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma (Madde-67)

18 yaşından büyük, öğrenim görmeyen çocuklar (kız-erkek) sağlık sigortası kapsamından çıkartılıyor. Çocuklarımızın sağlığı ile oynanıyor.

Katılım Payı Ödenmesi (Madde-68)

Ayakta Tedavide;

a) Muayenede: 2.- YTL,

b) İlâç, ortez, protez ile iyileştirme araç ve gereçlerinde %10-20 oranında katkı payı alınacak,

c)Özel Hastanelerde, sağlık hizmet bedelinin %20 sine kadar İLAVE ÜCRET alınacak

d)Hastaneler SINIFLANDIRILACAK.

SONUÇ OLARAK; Bu kanun tasarısı Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve IMF’nin istekleri doğrultusunda yasalaştığı takdirde Emekliler ekonomik, sosyal ve sağlık yönlerinden büyük çöküntüye uğrayacaktır. Zaten %80’i açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren EMEKLİLER, ömürlerinin geriye kalan kısmını SEFALET içinde geçireceklerdir. SOSYAL Devlet ortadan kalkacak, parası olanın yaşamaya hakkı olduğu TÜCCAR devlet anlayışı hâkim olacaktır.

Kanun Tasarısı 27.03.2008 tarihinde TEMEL YASA olarak T.B.M.M Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı.

Tüm Emeklileri; 5510 Sayılı SEFALET YASASININ T.B.M.M’den geçmemesi için DEMOKRATİK HAKLARINI kullanmaya çağırıyor, saygılar sunuyoruz.

Birleşik Emekliler Derneği                 Türk Emekli-Sen