Yeni bir Emekliler Gününü her türlü yokluğa, sefalete, açlığa, hastalığa, maaş ve hastahane kuyruğuna rağmen kutlamaya çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal; “Emekli Devletin Aynadaki Kendi Görüntüsüdür” Aynadaki görüntü ne kadar güzel görünüyorsa o ülkenin emeklisinin hayat standardı, yaşama koşulları da o kadar güzeldir. Eğer ki devlet aynadaki görüntüsü beğenmiyorsa, kendine çeki düzen vererek şefkâtli ellerini emeklisine yeniden uzatmalıdır. Ne yazık ki Türk Emeklisi, yıllardan beri AB üyesi ülkelerdeki emeklilerin hayat standartlarının çok gerisinde kalmış, hayatını devam ettirmeye çalışmaktadır. Sevgili Emekli Kardeşim, “ Yolunu bildikten sonra önün çöl olmuş ne çıkar. “ Tüm Emeklileri yolunu bulmaya, tek yürek, tek yumruk, tek ses olmaya ve teşkilâtlanmaya çağırıyoruz. Türk Emeklisi olarak güzel ülkemizde, karanlık vicdanların borusunu susturarak, aydınlık sabahlara mutlu yarınlara doğru el ele gönül gönüle yürümek gerekir diye düşünüyoruz. Emekliler hastanelere yatak parası yerine, otel ücreti ödemekten yorgun düşmüştür. Emeklilere promosyon bile çok görülmektedir. Emekliler mahkeme kapılarında sürünmektedir. Açlık sınırının altında maaş alan bu insanlara normal geçim şartları içinde hayatını sürdürecek kadar maaş verilmelidir. Birleşmeyen, bir araya gelemeyen, teşkilâtlanıp hakkını, hukukunu aramayan, kaderci anlayışa teslim olan emeklinin de bu işte çok payı olsa gerek. Bir olup haklarını aramayan emeklilerin promosyon talebi bile hala düzenlenmedi. Emekli Arkadaşlarım; teşkilâtsız olunca, bir olmayınca, toplu olmayınca, emeklileri kimse dikkate almıyor. Gelin Sendikamızda ve Derneğimizde birleşelim. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. İnsanca yaşamak, şerefli bir hayatı tamamlamak, kula kulluk etmemek için üye olun… Hayat mücadelesinin yeni bir sayfası olan emeklilik bizler için çok zor geçmektedir. Hayat şartları her gün ağırlaşmakta, ya sağlığımız bozulmakta ya da kapıyı bir alacaklı çalmaktadır. Ekonomideki büyüme, topluma yansımamaktadır...Emekliler de ekonomik büyümeyi hissetmek, büyümeden insanca pay almak istemektedir. Adaletsiz gelir dağılımı, düşük maaş ve vurdum duymaz politikalar sonucunda emekli olunca mutlu günler geçirmek hayallerimiz suya düşmüştür.. Emekliler daha fazla ezilmemek, haklarını korumak için mutlak surette örgütlenme yolunu seçmelidir. Birleşmeyen bir araya gelmeyen hakkını, hukukunu aramayan emekliler olarak hastanelerde hala ortez, protez, parası veriyoruz, hala otel parası veriyoruz, hala ilâç alırken fark ödüyoruz.. Emekliler iktidardan sendika kurma hakkının verilmesini istemektedir. Sendika kurulduğu takdirde, emeklilerin hak arama mücadelesi yasal zemine oturmuş olacaktır. Emekli arkadaşım, teşkilatsız olunca, bir olmayınca, toplu olmayınca, ülkeyi yönetenler emeklileri hiç dikkate almıyor. Sendika mücadelemiz ve haklarımızı almak için, gelin birlik olalım. İnsanca yaşamak, emeklerimizin karşılığını almak, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek ve kula kulluk etmemek için Türk Emekli-Sen’e ve Birleşik Emekliler Derneğimize destek verelim. Hayat sıkıntılarına ve zorluklarına karşı, beraberce mücadele etmek ve iyi günlere ulaşmak sizin elinizde. Birlik olalım, bir olalım, iri olalım, diri olalım…. Bütün bu olumsuzluklar içinde emekliler gününüz kutlu olsun. 30.06.2014

Nalan Huriye AKCAN

Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı

Osman ÖZDEMİR

Türk Emekli-Sen Genel Başkanı