AKP’nin 2007 yılı Seçim Beyannamesi ve 60. Hükümet’in 31.Ağustos.2007 tarihinde Başbakan R.Tayyip ERDOĞAN tarafından T.B.M.M’ ne sunulan Hükümet Proğramı ile Emeklilerin bugünkü durumları karşılaştırıldığında;

Program: Sendikal yapımızda AB ve İLO müktesebatına ve çağdaş gelişmelere paralel olarak düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz. (sy: 46)

Bugünkü Durum: Anayasa Değişikliği gündeminde, EMEKLİLERİN Sendikal haklarının vermek konusunda bir çalışma söz konusu olmadığı gibi DİSK’e bağlı EMEKLİ-SEN kapatıldı. Emeklilere SENDİKAL HAKLAR çok görülüyor.

Program:  “Sosyal  Devlet   ilkesini  en  kapsamlı  ve  etkili  şekilde hayata geçireceğiz. (sy: 38). Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasını 2008 yılında çıkararak, Sosyal Güvenlik Reformunu gerçekleştireceğiz. Bu reformda Zengin-Fakir ayırımı gözetmeden halkımızın tümünün sağlık hizmetlerinden aynı STANDARTTA faydalanması sağlanacaktır. Artık her vatandaşımız Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler dahil, istediği her hastaneye gidebilmekte, tercih ettiği doktora muayene olabilmektedir. Hükümetimiz sağlık hizmetlerini “Temel bir insan hakkı olarak görmektedir. (sy: 44)

Bugünkü Durum: “Sosyal Devlet yerine “Tüccar Devlet uygulaması başlatılmış zenginler İLAVE ücret ödeyerek Özel Hastanelerde sağlık hizmetlerinden faydalanırken, Fakirler ve Emekliler Üniversite ve Devlet Hastanelerinde sabahın saat 0500’ in de kuyruğa girdiği halde yine de MUAYENE olamadan evlerine dönmekte, ödedikleri KATKI PAYI ile hastaneye gittiklerine bin pişman olmaktadırlar.

Zengin-Fakir ayırımı yapılmış Sağlık Hizmetleri “Temel bir insan hakkı olmaktan çıkarılmış, zenginlerin hakkı olarak kabul edilmiştir. Emeklilerin ve Fakirlerin bu hakkı elinden alınmıştır.

17.04.2008 Tarih ve 5754 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile:

IMF ve AB istedi ve Sosyal Güvenlik Reformu çıksın diye epey bastırdı. Bu yasa çıkmadı diye 8 defa GÖZDEN GEÇİRME aşamalarını İPTAL etti. 3,7 Milyon doları 3 yıl boyunca vermedi. Yasanın çıktığı gün IMF 3,7 Milyar doları serbest bırakmıştır.

Hükümet IMF ve AB’ye boyun eğerek, Çalışanları mezarda emekliliğe mahkûm etti, Emeklileri ölmeden mezara koydu. Sosyal Devlet bunun neresinde!

“Güncelleme Katsayısı” ile Emekli Aylıkları azalmıştır. Mevcut durumda TÜFE’ nin %100’ü ile Refah Payı -Gelişme Hızının (GH), %100’ü dikkate alınmaktadır. İlgili yasa ile Güncelleme Katsayısı’nın hesabında 01.10.2008 tarihinden sonra Gelişme Hızının %30’u alınacak ve emekli aylıkları düşecektir.

Emeklilerin AYLIKLARI sadece TÜFE kadar artırılarak, Gelişme Hızı hesaba katılmayacak, yeni getirilen sistem gerek emekli olacaklara, gerekse EMEKLİLERE zarar verecektir. Enflasyonun altında ücret artışı sağlanacaktır.

Program: Çalışan ve Emeklileri ENFLASYONA ezdirmeyeceğiz.

Bugünkü Durum:  Hükümet Proğramında 2007 yılı Ocak ayında; memur ortalama emekli aylığı 700.- YTL,  S.S.K Emekli aylığı 538.- YTL, Bağ-Kur’lu Esnaf 566.- YTL, Bağ-Kur’lu Çiftçi 335.- YTL, Emekli aylığı aldığı belirtilmekte bu AYLIKLARLA Emeklilerin nasıl bir YAŞAM savaşı verdikleri ortada iken; AKP Hükümeti 2008 yılı için; İlk altı ay için %2 ve ikinci aktı ay için %2 olmak üzere ortalama %3 zammı EMEKLİLERE reva görmüştür.

2008 Yılı ilk beş ay ENFLASYON rakamları;  (TÜFE)

Ocak: 0,80 - Şubat: 1,29 – Mart :0,96 - Nisan: 1,68 - Mayıs:1,49.Beş ay Toplam:6,32  olarak gerçekleşmiştir. (Haziran ayı enflasyonu belli değil.)

EMEKLİLERİN, yeterli olmayan Emekli Aylıkları yanında, Gerçek Enflasyonun  bu rakamın en az iki katı olduğunu düşündüğümüzde, halen YAŞAMLARINI devam ettirmelerinin bir MUCİZE olduğu ortadadır.

Hükümet Proğramında: Sosyal Yardımların miktarının 2002 yılında 1,4 Milyar YTL iken 2006 yılında 5,7 Milyar YTL’ ye çıktığı ÖVÜNÜLEREK belirtilmekte (sy:49)

Anlaşılıyor ki; AKP Hükümeti Emeklileri de, SOSYAL YARDIMLARA muhtaç hale getirerek, sosyal yardımlarla VATANDAŞLIKTAN çıkararak, sadaka kültürüyle yaşayanları saflarına katmayı düşünmektedirler.

BİZ EMEKLİLER;  AKP Hükümetinin proğramı ile yapılanların birbirlerine ZIT olduğunu yaşayarak öğrendik. Hükümetin artık ALDATMA ve KANDIRMALARI bırakarak, CAN ÇEKİŞEN Emeklilerin ENFLASYON FARKLARI ile yılan hikâyesine dönen Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarını en kısa zamanda ödemesini ve Emekli aylıklarının insanca yaşayacak seviyeye yükseltilmesini bekliyoruz.

AKP Hükümeti, Seçim Beyannamesinde ve Hükümet proğramında yer vermediği ve AÇLIĞA mahkûm ettiği EMEKLİLERDEN gereken cevabı en kısa zamanda alacaktır.

Emekli Kardeşim: Senin üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Türkiye’de 8 Milyonu aşan  ve 20 Milyonluk OY POTANSİYELİ olan EMEKLİLER olarak, lafı, dedikoduyu bırakarak, birbirimize DERT yanarak bu işlerin düzelmeyeceğini anlamalıyız artık. Memur, Esnaf, Çiftçi, İşçi Emeklisi ayırımı yapmadan BİR ARAYA gelerek, BİRLEŞELİM.

Tüm Emekli Dernek ve Sendikalara sesleniyoruz; Sen, ben kavgalarını bırakarak öncelikle EMEKLİLER PLATFORMU oluşturarak, FEDERASYON ve KONFEDERASYONLAR halinde birleşerek, TEK VÜCUT haline gelmenin vakti gelmişte geçiyor. Ayrılıkta AZAP, birlikte HAYIR vardır.

BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM.

Saygılarımızla, 30.06.2008

Yücel COŞKUN Osman ÖZDEMİR  
Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Türk Emekli-Sen Genel Başkanı