Birleşik      Emekliler     Derneği 1. Olağan  Genel       Kurulu 17.Şubat.2007   günü    saat 1000’ da     TÜRKİYE KAMU-SEN’in Dr. Mediha  Eldem Sokak No:85 Kocatepe/ANKARA adresinde ki TOPLANTI salonunda aşağıdaki GÜNDEMLE toplanacaktır.

Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığında ikinci toplantı 24.Şubat.2007 Cumartesi günü aynı yer, saat ve gündem ile yapılacaktır.

     GÜNDEM

1- Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı,

2- Divan Teşekkülü,

3- Genel Başkanın Açılış Konuşması,

4- Misafirlerin Konuşması,

5- Geçici Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu ve Mali Raporunun görüşülmesi ve ibrası,

6- Geçici Denetim Kurulu Raporunun görüşülmesi ve ibrası,

7- Yönetim Kuruluna YETKİLER verilmesi,

8- 2007,2008 ve 2009 Yılları TAHMİNİ BÜTÇELERİNİN görüşülmesi ve kabulü,

9- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

         10- Dilek ve Temenniler,

         11- Kapanış.

   YÖNETİM KURULU