KONCUK: HÜKÜMET, NE MEMUR NE DE İŞÇİ SENDİKALARI ARASINDA TARAF OLMADIĞINI AÇIKLAMALIDIR

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, sosyal medya hesabından, Türkiye’deki sendikal tercihler noktasında yaşanan mobing ve beraberinde yaşanan sorun ve sıkıntıları değerlendirdi.

“Hür irade ile sendikal tercihte bulunmanın önünde ciddi engeller bulunmaktadır” diyen Genel Başkan İsmail Koncuk, “Şimdi 900 bin taşeron çalışanın kadroya alınmasından sonra işçi sendikaları arasında da üye konusunda büyük bir mücadele olacağı açıktır” dedi.

“Siyaset kurumunun işi sendikalar arasında taraf olmak değil, sendikacılığın önünü açacak tedbirler almaktır” diyen Koncuk, “Gerek memur gerekse işçi sendikaları arasında yaşanan bu gerilim aslında sendikacılığa da büyük zarar vermektedir. Bu tarafgir tutum, siyasi iktidarlara karşı bir direnç geliştirmektedir” dedi.

Genel Başkan İsmail Koncuk değerlendirmesinde;

Sendikal alanda insanların kendi hür iradeleri ile sendikal tercihte bulunmalarının önünde ciddi engeller olduğu bu ülkede yaşayan herkesin malumudur. Sadece memur sendikalarında değil, işçi sendikalarında da benzeri sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunlar inkar edilemez gerçeklerdir.

Memur sendikalarının yoğun şekilde hissettiği baskı, mobing bugüne kadar aynı oranda olmasa dahi işçi sendikalarında da yaşanmaktadır. Şimdi 900 bin taşeron çalışanın kadroya alınmasından sonra işçi sendikaları arasında da üye konusunda büyük bir mücadele olacağı açıktır.

Gerek memur gerekse işçi sendikaları arasında yaşanan bu gerilim aslında sendikacılığa da büyük zarar vermekte, bu tarafgir tutum sebebiyle, siyasi iktidarlara karşı da bir direnç gelişmekte, iktidarlar dost kazanayım derken hasım sayısını artırmaktadır. Bu sürdürülebilir değildir.

Siyaset kurumunun işi sendikalar arasında taraf olmak değil, sendikacılığın önünü açacak tedbirler almak, evrensel ölçülerde sendikacılık yapılmasını sağlamaktır. Tabi bu ne kadar demokratik olduğunuza da bağlıdır. Şimdi Hükümetten bir açıklama bekliyoruz.

Hükümet ne memur ne de işçi sendikaları arasında taraf olmadığını açıklamalıdır. Yoksa, bu gidişatın ne ülkeye ne çalışanlara ne de siyasi iktidara bir yarar sağlamayacağı açıktır. İnsanların hür iradelerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Yakışanı yapın.