T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA

(Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü) ANKARA Emekli Sandığı ile ilgili kurumlarda ……. .yıl hizmet verdim. Emekli ikramiyem 30 yıl üzerinden değerlendirildi. Ödenmeyen emekli ikramiyemin, 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa eklenen GEÇİCİ MADDE 226 doğrultusunda …….. yıl üzerinden değerlendirilerek …….. yıl ikramiye farkımın tarafıma verilmesini arz ederim.

Emekli Sandığı No:

Adı Soyadı: ……………………….. ……………………

T.C.Kimlik No: ……………………..

Ev Adresi: ……………………………….. ………………………………... ………………………………... …………………………………