Hükümet şimdiye kadar 6 defa Ekonomik Paket açıklayarak sadece sanayici ve ithalatçıyı desteklemiş, teğet geçiyor dediği kriz emekliye ok gibi saplanmış ve telafisi mümkün olmayan yaralar açmıştır.

Kapanan iş yerlerinden çıkarılan çalışanlar, kayıtlı işsizlik ordusunu %12‘ lerden  %15.5’a sayısal olarak da 3 milyon 650 bin kişiye çıkmıştır.

Emekli anne ve babalar işten çıkarılan çocuklarının masraflarını da üstlenmeye başlamışlar ya da yanlarına çocuklarıyla beraber onları da almışlardır. Emekli kendine mi bakacak, çocuğuna mı, torununa mı bakacak? şaşırmıştır.

Hükümet ÖTV de indirimler yaparak güya piyasayı canlandırmaya çalışıyor, benim karnım aç, araba almayı nasıl düşünebilirim? Parası olan zaten araba alır. Birkaç bin liralık ÖTV indirimini düşünmez.

Hükümet krizle mücadele etmek ve yenmek istiyorsa; talebin artırılarak piyasaların canlanması için, 36.4 milyardan emekli ve sabit gelirliye de pay ayırması gerekmektedir.

Talep artırılmadan piyasaların canlanmayacağı, 1929 krizinden beri bilinen ve hükümetlerin başvurduğu bir çözüm yolu olmuştur. Defalarca basın toplantılarımızda dar gelirlilerin ve emeklilerin maaşlarına ayda 200.- TL zam yapılmasını istedik, hala tüketici desteklenmiyor! 36.4 milyar liralık bir paket daha yapılsa kriz yine aşılamayacak, zira satın alma gücü sıfır. Talebin artırılarak, piyasanın canlanması için de, dar gelirli ve emeklinin maaşlarına 200.- TL zam talebimizi, hiç olmazsa bir sene boyunca, her ay 200.- TL’ lık çek vererek karşılayın da karnımızı doyuralım. İşsiz kalan çocuklarımızı, torunlarımızı besleyelim, onlara da bakalım.

Çalışanlar, devlete yük olmadan maaş aldığı bankalardan promosyon almaktadırlar.  Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı gerekli düzenlemeleri yaparak emeklilerin de, devlete  yük  olmadan maaş aldığı bankalardan promosyon almasını düzenleyebilir. Emeklinin maaşına 50-60.- TL gelir ilâve eder.

Yaz geliyor, yurt dışından emekliler ülkemize tatil yapmaya geliyorlar. Yaşamsal gereksinimlerini karşıladıktan sonra tatil yapabilecek birikimleri de var demek ki. Biz bırakın tatil yapmayı başka şehirde oturan anne ve babamızı, akrabalarımızı ziyarete gidemiyoruz.

Onun için biran önce hiç olmazsa bir sene boyunca her ay 200.- TL’lik çeklerimizin verilmesini emekliler bekliyor.

 

Yücel COŞKUN Osman ÖZDEMİR  
Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Türk Emekli-Sen Genel Başkanı