Yıllar yılı Çin zulmünün altında,

Altaylar ağlıyor, Pamir ağlıyor.

Uygur Türk’lerinin kara bahtında,

Tenridağ ağlıyor, Kurum ağlıyor.

* * * * *

Doğu Türkistan’ım hasret bahara,

Taklamakan yasta, büründü kara,

Ayağa kalk, Bişkek, Bakü, Ankara,

Göktürk, Uygur, Karahanlı ağlıyor.

* * * * *

Urumçin’nin Sokakları kan gölü,

Yeşermeden soldu Kaşgar’ın gülü,

Salyasını saçar, Mao’nun dölü,

Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen ağlıyor.

* * * * *

İşkence var, Kamay, Aksu, Kaşgar’da,

Manas nehri coşmaz yüreği darda,

Hep Kürşad’ı bekler yazda, baharda

Bülbüller ağlıyor, güller ağlıyor.

* * * *

Türk yurdunda kan, gözyaşı barut var,

Birleşmiş Milletler alamaz karar,

Ölen Uygur, insan hakkı ne arar,

Çeriler ağlıyor, Kürşad ağlıyor.

* * * * *

Ben Eray Ozan’ım Türkmen İl’inden,

Çaresizim bir şey gelmez elimden,

Asırlardır Kızıl Çin’in zulmünden,

Tenridağ’da Börteçine ağlıyor. 

* * * * *

İlhan ERAY

Türk Emekli-Sen

Birleşik Emekliler Derneği