Çalışan ve Emeklilerin bütün uyarılarına, etkinliklerine, T.B.M.M’ deki diğer partilerin karşı çıkmalarına ve engellemelerine rağmen, AKP Hükümeti; Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve IMF’in istekleri doğrultusunda; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanununu 17.04.2008 tarihinde T.B.M.M’ den geçirmiştir.

Çalışanlar için Mezarda emeklilik, EMEKLİLER için: Ölmeden mezara girmek olarak özetleyeceğimiz bu yasanın da 5510 sayılı yasada olduğu gibi Anayasa Mahkemesinden döneceğini ümit ediyoruz.

Emekliler, bir SOSYAL YARDIM olarak değil belirli bir süre (en az 25 yıl veya 7000 iş günü) PRİM ödeyerek, ömürlerinin geri kalan kısmında, kimseye muhtaç olmadan insanca yaşamak için Emekli Aylığını ve Sağlık Sigortasından faydalanmayı hak etmektedirler.

Emekli Aylıkları; ENFLASYONLAR altında ezilerek, %2 lik zamlarla erirken, çıkartılan YASA ile de Sağlık Harcamalarından; Başlangıçta Muayene için 2 YTL, İlâç, Ortez, Protez iyileştirme araç ve gereçleri ile ilâçlardan %10-20 katılım payı alınarak, Emeklilerin İNSANCA ve SAĞLIKLI yaşamaları İMKANSIZ hale gelmiştir. Yeni ZAMLAR ve VERGİLERDE arkadan gelmektedir.

Emeklilere 2008’de ilk altı ay için %2, ikinci altı ay için de %2 olmak üzere toplam %4 (Yıllık ortalama %3) zam yapıldı. Ocak ayı enflasyonu %0,8 , Şubat ayı enflasyonu %1,29, Mart ayı enflasyonu % 0,96 toplam %3.05. Emekliler şimdiden Enflasyonun altında kaldılar. Emekliler için 2008  yılında verilen %3’ lük ortalama zam şimdiden tükendi. Gelecek 9 ay zor geçecek.

Zamlar devam ediyor. Ekmeğe, Elektriğe, Doğal Gaza ve  Ulaşıma %20, pirinç, kuru fasulye, bakliyat, ayçiçeği yağı ve diğer gıda maddelerine %100 zam yapılarak Emekliler AÇLIĞA mahkûm edildi.

SSK   emeklileri   için   2007 yılında  alınan   Bakanlar Kurulu  Kararı ve BAĞ-KUR emeklileri için; 06 Şubat 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 2008/13152     sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.OCAK.2008’den geçerli olmak üzere her ay %10 SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ kesilmesine karar verilmiştir.

Şu anda Plân ve Bütçe Komisyonunda olan “İl Özel İdaresi ve Belediye   Gelirleri Kanun Tasarısı” ile tek evi bulunan Emekliler de EMLAK VERGİSİ ödeyecekler. Emlâk vergisi oranı %50 artırıldığı gibi, Emlâk vergisinin %10’u oranında “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı” ödeyecekler.

Emekliler; ortalama 800.- YTL Emekli aylığı ile YAŞAM Mücadelesi verirken, 8000.- YTL Maaş alan MİLLETVEKİLLERİMİZ Yeni Kanunun 63. Maddesinde: yalnız GAZİLERE sağlanan sağlık harcamalardan katılım payı alınmamasına kendilerini de dahil ederek, GAZİLİK Mertebesine yükselerek, eş ve çocukları ile katılım payından MUAF tutulmuşlardır. ADALET bunun neresinde! Bunun adı tek kelime ile İNSAFSIZLIKTIR. Kısaca Milletvekilleri GAZİ, Emekliler NİYAZİ olmuştur.

Emekli Kardeşim; Artık UYAN!. Türkiye’de 8 Milyonluk bir kitleyiz. Bir araya, geldiğimizde bizlerin haklarını gasp etmek şöyle dursun, Siyasi Partiler ve Hükümetler yeni haklar vermek için birbirleri ile yarışacaklardır. Ayrılıkta AZAP, birlikte HAYIR vardır

Emekli Kardeşim; İnsanca yaşayacak bir ÜCRET için, SAĞLIKLI yaşam için ve Eli öpülecek insanlar haline gelmek için, Türk Emekli-Sen ve Birleşik Emekliler Derneğinde BİRLEŞELİM diyor, saygılar sunuyoruz.18.04.2008

Birleşik Emekliler Derneği               Türk Emekli-Sen