Her insan için farklı anlamı olan yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır.

Yaşlılara göstereceğimiz saygı ve hürmet, toplumun kültür seviyesi ve gelişmişlik düzeyini de ortaya koyacaktır.

Her canlı yaşadığı müddetçe yaşlanır; fiziksel olarak zayıflar. Bu nedenle çoğu zaman desteğe ihtiyaç duyar. İşte bu durumda yaşlılarımıza vereceğimiz destek ve onların tecrübelerinden faydalanabilme kapasitemiz bizleri toplumsal olarak bir üst seviyeye çıkaracaktır.

Türkiye'de 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfusun büyük bir bölümü, düşük gelir düzeyi nedeni ile sağlıksız, bilinçsiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklanan hastalıkların etkisi altındadır. Yaşlılarda hastalıkların görülme sıklığı giderek artarken, 65 yaş üzerindeki kişilerde birden fazla kronik hastalık var.

Bu kadar çok dert ve hastalık sahibi yaşlıların hayatla mücadeleyi elden bırakmadan daima iyiyi, güzeli ve doğruyu arama azmi ve kararlılığı içinde, yaşamalarına yardımcı olmak için;

Yaşlılar için yapılan huzur evlerinin sayıları artırmalı ve bunlar ücretsiz olmalıdır.

Yaşlılar için lokaller, meşgul olabilecekleri iş yurtları yapılmalı,  tatil köyleri yapılmalıdır ki yaşlılarda yaşam umudu, hayata tutunma beklentisi yüksek olsun.

Yaşlıların; huzur içerisinde, kimseye muhtaç olmadan geçinebilecekleri bir gelir düzeyi ile rahatça muayene ve tedavi olacakları bir sağlık sistemi talep etmeleri en tabii haklarıdır.

Yaşlıyı çalışmayan, verimsiz, tüketen, hastalıklı insanlar gibi görenlere; yaşlılar şunu diyor, siz bizim kazandıklarımızı yiyorsunuz ve bize biraz mutlu ve sağlıklı yaşamayı lütfen çok görmeyiniz. 21.03.2011

Nalan Huriye AKCAN  Osman ÖZDEMİR
Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Türk Emekli-Sen Genel Başkanı