BİRLEŞİK EMEKLİLER DERNEĞİ 14 YAŞINDA

Emeklilerimizin sesi Birleşik Emekliler Derneği'nin 14. kuruluş yıldönümü nedeniyle aşağıdaki mesaj yayınlanmıştır;
Emeklilerin  yaşam koşullarını iyileştirmek,  sıkıntılarına çare aramak, sesini duyurmak, yaşadıkları zorlukları, katlanması güç sağlık sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, sosyal adaletin gerçekleşmesi ve sosyal güvenlik şemsiyesini büyütmek için çalışmalarda bulunmak ve farkındalık yaratmak için; 2006 yılında derneğimiz kurulmuştur.
Her bireyin maddi ve manevi varlığını korumak ve geliştirmek için siyasal, ekonomik ve toplumsal alanlarda örgütlenme hakkı hem ulusal, hem de uluslararası düzenlemelerle güvence altına alınmıştır.
Emekliler de haklarının takipçisi olmak üzere, seslerini duyurmak amacıyla, Birleşik Emekliler Derneğini kurmuşlardır. 
Kurulduğu tarihten beri verdiğimiz mücadelede emeklilerin sesi olmaya, kamuoyunda daha fazla gündemde tutmaya çalıştık. Yaptığımız eylemler toplum nezdinde karşılık buldu. 
Kadınlar en az 20, erkekler 25 sene verdiğimiz hizmet ve ödediğimiz primlerin karşılığı olarak emekli maaşı alıyoruz. 
Devletten sadaka almıyoruz.
Çalışanlara toplu sözleşme hakkı varsa emeklilere de olmalıdır. Maaşımızı insanca yaşanabilir düzeyde artırın; emeklileri sefalet ücretinden kurtarın.  Emeklilere taban aylığı getirin, intibak yasamızı çıkartın. Tedavi ve  ilâç masraflarımızın tamamını devlet ödesin. Katkı payı ne demek, her ilaçta para ödüyoruz kuş kadar maaşımızla. Bizlere yaşlı evleri, lokalleri açın. 
Kuruluşunun 14. yılında ;
Emeklileri insanca bir hayat yaşaması için standartlarını medeni ülkelerin seviyesine yükseltin.
Emeklilerin sesi olan Derneği’ mizin 14. kuruluş yıldönümünü kutlarken; kalan ömrümüzde kimseye muhtaç olmadan, sürünmeden, el açmadan, limon satmadan, hamallık, ayakkabı boyacılığı yapmadan saygın bir birey ve aile büyüğü olarak yaşayacakları haklarını alıncaya kadar mücadelemiz sürecektir.
BİRLEŞİK EMEKLİLER DERNEĞİ