İş hayatında çalışanların hakları sendikalar aracılığıyla alınmaktadır. Memurlar Demokratik mücadele sonucunda 4688 sayılı kanun ile sendikal haklarına kavuşmuşlardır. 2001 Yılında çıkarılan bu kanuna göre çalışan memurlar (11) hizmet kolunda temsil edilmektedirler.

4688 Sayılı kanuna göre belirlenen hizmet kollarında çalışan ve emekli olanlara; bu kanunda emeklilerin hizmet kolu olmadığı bahanesiyle, SENDİKA KURULAMAZ denilmektedir.

Emekliler tarafından kurulan Sendikaların Kapatılması için İçişleri Bakanlığı aşağıda belirtilen davaları açmıştır;

  • Ankara 5. İdari Mahkemesinin 1996/951 sayılı kararı,
  • Kadıköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1998/950 sayılı kararı,
  • Ankara 25.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2003/984 sayılı kararlarında açılan davalar ret edilmiştir.
  • Ayrıca; Ankara 17.Asliye Hukuk Mahkemesi “Davalı Emekli Sendikası’nın, Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler ile tanınmış örgütlenme hakkı kapsamında Sendika’nın kurulduğunu kabul ederek açılan davayı ret etmiştir.
  • Ankara Cumhuriyet Baş Savcılığı ise 16.04.2003 sayılı yazısı ile sendikamızın kapatılması hususunda dava açılmasına gerek bulunmadığına karar vermiştir.

Bu kararlara karşı; Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, aktif çalışma hayatından ayrılmış olanların, Yasalarla sadece çalışanlara yönelik olarak düzenleme altına alınmış olan SENDİKA şeklinde örgütlenmemizin mümkün olmadığına karar vermiştir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi bu kararında Emekli Sendikası kurulabileceğine ilişkin ayrı bir yasal düzenleme olmadığını esas alarak, Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını bozmuştur.

Ancak; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile yapılan 87, 98 ve 151 sayılı sözleşmelere göre, Emeklilerin de sendika kurma hakkı vardır.

Anayasamızın 90.maddesinde ise; “usulüne göre yürürlüğe konmuş olan uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir”.

İLO ve Anayasamızın bu açık hükümlerine göre; çalışırken bu hizmet kollarında sendikalı olanların, emekli olunca da sendikalı olması gerekmektedir.

Emekliler maaş almaktadırlar, bu maaşı kadınlarda en az 20, erkeklerde 25 sene verdiğimiz hizmet ve ödediğimiz primlerin karşılığı olarak veriyorsunuz. Çalışanlara toplu sözleşme hakları var da emeklilere niye yok, biz maaşımız az, artırın diyemeyecekmiyiz? Biz artık maaş kuyruklarında, hastane kuyruklarında sıra bekletmeyin diyemeyecekmiyiz. Tedavi masraflarımızın, ilâç masraflarımızın bedelinin tamamını devlet ödesin, bizlere yaşlı evleri, lokalleri açın diyemeyecekmiyiz?

Bu hakları almanın, çıkarlarımızı korumanın demokratik yolu, sendika şemsiyesi altında mücadele etmektir.

Emekliler haklarını almak, daha fazla ezilmemek için bir sendika şemsiyesi altında birleşmektedirler.

Bunun için kanun çıkarılmasını beklemekteyiz. Kanunu çıkartacak hükümetler de, sivil toplum dayanışmasını, demokratik katılımı, daha çok özgürlük ve demokrasiyi göz ardı edemezler.

Mevcut Hükümetten, bizi kanunsuz, yasa dışı ilan etmeyi değil, bir an önce kanunumuzun çıkarılmasını bekliyoruz.

 

Osman ÖZDEMİR

Genel Başkan