Bütün ömrünü canından aziz bildiği büyük Türk Milletine adayan, hizmet etmek için gecesini gündüzüne kattığı Türk Dünyasından izleri hiç silinmeyecek olan büyük dava adamı Prof. Dr. Turan Yazgan Hoca sonsuzluğa kanatlandı.

74 Yıllık fani hayatında kendisini tanıyan herkes üzerinde büyük muhabbetler bırakmış olan Turan Hoca, hem hayat nizamı hem de hizmetleriyle unutulmayacak eserlere imza attı. Turan Yazgan, özellikle Ata yurdumuzda yaşayan soydaşlarımızın birbirleriyle ve Anadolu Türklüğü ile kaynaşması, duygu ve düşünce birliğinde buluşması için çok önemli faaliyetleri hayata geçirdi.

Turan Yazgan Hoca, ülkemizde bir çok ilklere imza atarak ölümsüzleşmiştir. Türk Dünyası terimini ilk yerleştiren, Türk liderlerini Türkiye'ye ilk getirip tanıtan, Türk topluluklarının bayraklarını ilk neşreden, Türk ülkelerinde açmış olduğu orta öğretim ve üniversitelerle ilk Türkçe eğitimi başlatan, ilk Türk Halkları Asamblesi Konferansını düzenleyen, Türkiye'de ilk Türk Kadın Kurultayını ve Türk Dünyası ile ilgili ilk Gençlik Şöleni düzenleyen Turan Hoca ve Vakfı olmuştur.

İnanıyoruz ki; Hoca’nın gönül deryasının pınarı olarak vücut verdiği Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, onun eserlerini ve fikirlerini yaşatacak en önemli abide olarak varlığını sürdürecektir.

Tüm Emekliler ve Türk Milleti Turan Hoca’dan razıdır.

Yürekten niyaz ediyoruz ki, yüce Allah da ondan razı olur.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Birleşik Emekliler Derneği            Türk Emekli-Sen