Cefakâr vefakâr Türk kadını sana bir gün değil tüm günlerin bağışlanması gerektiğini bildiğim halde geleneksel olmuş Dünya Kadınlar Gününde sanki bir güne sığdırılan emeklerini kutlamaktan kendimde kadın dernek başkanı olarak hicap duyuyor, utanıyorum. Sözlerime başlamadan evvel Türkiye’de Türk kadınının durumuna bir göz atarsak neden yukarıdaki sözleri sarf ettiğimi daha iyi anlayacaksınız.

Yapılan istatistiklere göre % 25 15-50 yaş gurubu kadından oluşuyor. 6 ve daha yukarı yaştaki her 100 kadından 14’ü ilk okulu bitirmemiş her 100 kadından 58’i ilk okul mezunu. Kadın nüfusunun sadece % 15’lik kesimi ortaokul ve daha üstü eğitim almış. Her yıl 600 ile 800 bin arası kız çocuğu eğitim yaşına gelmelerine rağmen okula gidemiyor. Ülkemizde kadının iş gücüne katılım oranı 1998’li yıllarda % 35civarında iken ne acı ki günümüzde % 25’lere düşmüş durumda. Erken yaşta evliliğe zorla dahil edilen kızlarımızın çoğu tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi olarak kullanılmakta seçme ve seçilme hakkı 1934’ler de elde edilmesine rağmen halâ Parlamento da ancak % 5’ler civarında seyretmekte yine yapılan istatistiklere göre 2002 yılında işkence görerek, dövülerek, sokaklarda öldürülen kadınlarımızın sayısı 66 iken bu rakam son yıllarda 100’leri aşmıştır.

Kadınlarımızın söz sahibi olduğu erkekleri ile yan yana savaşlara katıldıkları eşleri ve aileleri için hiçbir fedakârlıktan kaçmadıkları dönemlerden modern çağda yaşadığımız bu yıllara baktığımızda kadınlarımızın niye niçin! bu duruma geldiklerini anlamakta güçlük çekiyorum. Bu nedenledir ki sözlerime başlarken kadın sorunlarıyla ne kadar ilgisiz ve alâkasız kalmış bir topluluk olduğumuzu gördükçe bu bir güne sığan kutlama ile hatırlanmaktan dolayı üzülüyorum.

Elbet Türk kadını vicdanı hür vatanı millet sevgi ile dolu ailesi ve sevdikleri için canını seve seve verecek yetiştirdiği çocukları çalıştıkları iş yerlerine bulundukları topluma bilgi ve becerilerini ayna gibi yansıtan değerli analardan, ablalardan, kardeşlerden oluşmaktadır. Eminim yukarıdaki istatistikleri en kısa zamanda aklını kullanarak dayatmacı ve baskıcı zihniyetlere aldırış etmeden alt üst edecek ve ayağa kalkacaktır.

Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, bu günle beraber acılarınızın sona ererek mutlu, sevgi dolu, başarılı yılların sizinle olmasını temenni ediyorum. Hak ettiğiniz değeri ve temsil kabiliyetini en kısa zamanda elde etmelerini diliyorum. Saygılarımla. 08.03.2013

Nalan Huriye AKCAN

Birleşik Emekliler Derneği

Genel Başkanı