Toplum olarak, yaşlılara sahip çıkmak, ihtiyaçları olan huzurlu bir ortam ve ilgiyi eksik etmeden onları sevmek bir insanlık görevidir.

ülkemizin ilerlemesinde, gelişmesinde vermiş oldukları emeklerin de bilincinde olarak yaşlılarımızın, ekonomik durumlarını iyileştirmek ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak devletimizin öncelikli görevleri arasındadır.

Bugün ne yazık ki, yaşlılarımız hayatlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmeleri, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılamalarında çeşitli zorluklarla karşı karşıyadırlar.

Unutmayalım ki, yaşlısına, sakatına, muhtacına, yeterince kaynak ayıramamış bir devletin kalkınmışlığı söz konusu olamaz.

Yaşlılarımızın toplum içerisinde daha saygın olmaları ve hayatlarını daha rahat, daha mutlu sürdürmeleri için her türlü tedbiri almaya mecbur olan devlet, sosyal güvenlik şemsiyesini genişletilerek tüm yaşlılarımızı da kapsama almalıdır. Diğer yandan, bakım, barınma ve sağlık sorunlarının çözülmesi için gereken düzenlemeleri hayata geçirilmelidir.

Dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımız olan yaşlılarımızı korumak, ihtiyaçlarını gidermek hem inancımızın hem de örf ve adetlerimizin bir gereğidir.

Türk Emekli-Sen olarak büyüklerimizin yaşlılar haftasını kutlar, saygılar sunarız.

Türk Emekli-Sen Genel Merkezi