06.09.2010 Tarihi itibariyle bazı haber sitelerine düşen bir haberde Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Emekli-Sen kurucusu ve Onursal Genel Başkanı Hulusi GÜNEŞ ve arkadaşlarının Memur-Sen Genel Merkezinde Emekli Bir-Sen’e katılacakları haberi yayınlanmıştır.

Adı geçen şahıs 04.02.2006 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da Türk Emekli-Sen’in Genel Başkanlığına seçilememiş olup, aynı Genel Kurul’da kendisine Onursal Genel Başkanlık verilerek şereflendirilmiştir.

İki yıl sonra bu şahıs mali durumun çok bozuk olması nedeniyle Sendikamızdan şifahi olarak Genel Başkanlık tazminatı talep etmiştir.

Tüzüğümüzde böyle bir tazminat ödemesi olmadığından ve Sendikamız üyelerinden zorunlu aidat alınmadığından, sadece isteğe bağlı aidat alındığından, Sendikamızın önemli bir geliri de bulunmamaktadır. Bu nedenlerle kendisine böyle bir tazminat verilmemiştir.

Adı geçen şahıs 06.03.2009 tarihinde Türk Emekli-Sen’den istifa etmiş olup, istifası 06.03.2009 tarih ve 390 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilerek karar altına alınmıştır.

Türkiye Kamu-Sen ile Türk Emekli-Sen Genel Başkanlığı yaptığı süre içerisinde doku uyuşmazlığı olduğu bizce malûm olan şahsın her birey gibi siyasi tercihi de serbesttir. Arzumuz odur ki bu ilişkinin çıkarla ilişkisi olmasın.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 07.09.2010

Osman ÖZDEMİR          

Genel  Başkan