Türkiye Kamu-Sen ARGE’nin 2014 yılı Ağustos ayına ait yoksulluk sınırı 1996,41 TL

Ülkemizde 35 sene çalışmış müdür emeklisi 1802.- TL/Ay maaş almaktadır.

4 Kişilik bir ailenin 2014 ağustos ayına ait asgari geçim haddi 4078,71 TL/Ay oldu.

Ülkemizde en yüksek derecelerden  emekli olan memurlar bile 4 kişilik ailelerinin insanca yaşamasına yetecek kadar maaş alamıyor.

Daha düşük maaş alan şef, memur ve yardımcı hizmetliler ile bunların 1/3’i ve 1/4’i kadar, anca maaş alan S.S.K ve BAĞ-KUR emeklileri ne yapsın, nasıl yaşasın?

Pazardaki fiyatlar devamlı yükselirken bizim TÜİK’in enflasyonu 0,09 yükselebildi. Bir yıl içinde mutfak masraflarının %28 artmasına rağmen TÜİK yerinde saydı. Ben her gün gıda alıyorum. Her gün gıda artışlarından mağdur oluyorum. Tekstil ürünlerindeki fiyat düşüşleri ile enflasyonu düşürüyorlar. Ben üstüme 5-6 senede bir elbise ayakkabı alıyorum, ama her gün gıda maddesi alarak enflasyonun önünde perişan oluyoruz, maaşlarımız eridi gitti.

Son on iki senede zorunlu harcama kalemlerindeki artış, enflasyondan %15,22 daha fazla oldu. yani mutfak enflasyonu ile tüik enflasyonu uyuşmuyor. bize tüik'in enflasyonu üzerinden değil, cebimize yansıyan enflasyon üzerinden maaş istiyoruz.