Türk Emekli-Sen 4. Olağan   Genel Kurulu 25.Eylül.2010 günü saat 1000’da    

TÜRKİYE KAMU-SEN’ in Dr. Mediha  Eldem Sokak No:85 Kocatepe/ANKARA adresinde ki

M. Zeki AYHAN TOPLANTI  salonunda aşağıdaki GÜNDEMLE toplanacaktır.

GÜNDEM

1) Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı,

2) Divan Teşekkülü,

3) Genel Başkanın Açılış Konuşması,

4) Misafirlerin Konuşması,

5) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetim Raporu ve Mali Raporun Okunması müzakere edilmesi ve İbraları,

6) Merkez Yönetim Kuruluna verilmesi düşünülen yetkilerin görüşülüp karara bağlanması,

7) Tahmini bütçenin görüşülerek karara bağlanması,

8) Yönetim, Denetim ve Disiplin kurullarının Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi 

9) Dilek ve temenniler,

10) Kapanış.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU