Tarihte bir yürekli müfettiş çıktı, SSK ve Sağlık Bakanlığındaki ilâç yolsuzluklarını açığa çıkarttı.

Bir de yürekli savcı çıktı bu yolsuzlukları yapanları mahkemeye verdi. Ortaya çıkarılan yolsuzluk toplam 23 milyar dolar. Maliye Bakanı sağlık harcamalarının sadece ödeneklerinin içinde kalıp kalmadığını kontrol ediyor. Usulüne uygun olup olmadığını değil, nasıl harcandığını değil! Ödediğimiz vergilerin yolsuzluklarla buharlaştırıldığını değil.

Devlet Demir Yolları 500 Milyon YTL’ ye yeni 80 adet elektrikli lokomotif ve simülatör için ihale açacakmış, buradan kimler ne kadar yolsuzluk yapacak, ülkemiz şartlarına uygun makinalar alınacak mı? Kamu oyu  takip edecek.

Emeklilere kara delik diyenler; ülkemizdeki 8 milyon emekli, ailesi ve çocuklarıyla beraber yaklaşık 25 milyon nüfusun biraz daha mutlu, biraz daha huzurlu ve biraz daha karnı tok yaşamasını çok görmektedirler. Ancak, emeklilere kara delik diyerek, emeklileri gözden çıkaranlar yukarıdaki gibi henüz bilinmeyen nice yolsuzluklara göz yumarak ülkemizi yönetmekte, ülkemizi her gün biraz daha batağa çekmekte IMF’ ye biraz daha bağlı hale getirmektedirler.

IMF’ in 6. gözden geçirme toplantısının sonunda yapılan açıklamada, elektrik başta olmak üzere, KİT mali dengesinin sağlanması için zam yapılması, Anayasa Mahkemesinin altı maddesini ret ettiği Sosyal Güvenlik Reformu’nun ana hedeflerini koruyacak çözümler üretilmesi, Sağlık harcamalarının kısılması istenmektedir. Bunun faturasının da, şimdilik 3,8 Milyar YTL olacağı açıklanmıştır. Hükümet bu zamların yanında doktorların ilâç yazma sayısını azaltarak, referans ilâç uygulaması gibi, hastalığa uygun ilâç yazmak yerine belirlenen ucuz ilâçları yazmalarını talimatlandıracaktır. Doktorlar az ilâç yazınca, talimatlarla ilâç yazınca hastalıklar iyi olacaktı da şimdiye kadar niye uygulanmadı. Ülke zarara sokuldu.Şu iyi bilinmelidir ki hiçbir doktor keyfi ilâç yazmamaktadır. Ama bu Hükümet doktorları yazacakları ilâç konusunda kısıtlamaktadır. 

Şimdi 3,8 Milyar YTL tasarruf için emeklinin, dar gelirlinin hastanelerde daha fazla sıra beklemesi, ilâçlarının bir kısmının daha verilmemesi, tedavisinin yarım kalması, biraz daha boğazımızın sıkılması için Hükümet güya tasarruf tedbirlerini sıralamaya başlayacaktır. DDY’ nın 500  Milyon YTL’ lik ihalesi tasarruf tedbirlerine girmeyecektir, zira onun bir kısmının buharlaşması gerekmektedir.

Milletvekillerinin maaşlarından tasarruf etmeye hiç niyetleri yok, aldıkları hala az geliyor. Türkiye’de milletvekili maaşı asgari ücretlinin 20 katı. AB ülkeleri ile kıyaslandığı zaman aşağıdaki tablo ortaya çıkıyor.

 

Milletvekili Maaşı

Asgari Ücret

 

Türkiye

 8 240 YTL (*)

403 YTL

20 Katı

İngiltere

 5 500 Dolar

 950 Dolar

5 Katı

Fransa

 5 600 Dolar

1150 Dolar

5 Katı

Almanya

 7 272 Dolar

1005 Dolar

7 Katı

İtalya

 4 300 Dolar

1052 Dolar

4 Katı

 

(*)       Emeklilerin maaşları hariç

Görüldüğü gibi AB Ülkelerinde 7 kat’tan fazla yok. Biz onlara maaşlarınızı düşürün demiyoruz, maaşlarımızı yaşayabileceğimiz seviyeye yükseltin. AB ülkelerinde yolsuzluk ve işsizlik de bizdeki kadar mı? İllâ ki gelişme sürecinin faturasını emeklilere mi ödeteceksiniz? Unutmayın yarın sizlerde emekliler safın da bulacaksınız kendinizi!...

Osman ÖZDEMİR

 Genel Başkan