Başbakanlık Yüksek Plânlama Kurulu’nun talimatıyla BOTAŞ 1 Kasımdan geçerli olmak üzere doğalgaza % 22,5 zam yapmıştır. Bu yetmez gibi çetin kış şartları kapıya dayandığı gün, Aralık başında % 5’lık bir zam daha yapmıştır. Bahanesi döviz kurlarında meydana gelen hızlı artış gösterilmektedir. Doların 1.48 – 1.55 aralığına dönmesine rağmen, doğalgaz fiyatlarındaki maliyetin iki misli zam yapılmıştır.

Yılbaşından bu yana yapılan  zamlar doğalgaza % 61’i ,  elektriğe % 65’i aşmıştır.

Ekonomimiz her gün yön değiştirmekte, günden güne çökertilmekte, böylece insanlarımız fakirleşmektedir. Bu zammı emekliler, dar gelirliler nasıl ödeyecek? İgdaş Genel Müdürü de doğalgazın diğer yakıtlara göre %40 daha ucuz olduğunu söyleyerek zammı normal karşılamakta, emekli ve dar gelirlilerle alay etmektedir. Herkesin geçim standardını kendisininki gibi görüyor.

Zamlar yağmur gibi yağarken; Merkez Bankası Başkanı da 2009 yılı enflasyonunun % 11,4’den aşağı olamayacağını açıklıyor. 2009 yılı maaş zamları için Hükümet hâlâ emekliye % 4 + 4,5 = 8,5 zam da direniyor. Ne kadar gerçekçi bir yaklaşım… Hani emekliler enflasyona ezdirilmeyecekti. Bu nasıl hesap?

Zamlar yağarken, ekonomik kriz de, ekmeğimizin bir parçasını daha götürdü.

Kış başında doğalgaza, elektriğe zam! Emekli, fakir, fukara soğuktan nereye sığınacak. İnsafınız yok mu sizin?  

Bu kış; ya karnımızı doyuracağız soğuktan donacağız, ya da ısınacağız açlıktan öleceğiz. Emekliye başka seçenek görünmüyor. Sonuç; her iki halde de ızdırap çekerek ölüm.

Zaruri giderlerini karşılayamayan emeklinin, bayramda vazgeçtik torununa hediye almasını, nasıl karnını doyuracak, nasıl giyinecek, nasıl ısınacak? Satın alamayınca piyasalar nasıl canlanacak. Sanayiciden, tüccardan ve esnaftan  önce Hükümet emekliyi, çalışanı ve dar gelirliyi desteklemesi gerekirken, sermaye sahiplerine para enjekte etmenin yollarını arıyor.

Emekli bu kışı ölmeden geçirmek için, acilen seyyanen zam bekliyor. En az 200.- YTL zam verilmelidir. Emekli bu zam ile bırakın borç ödemeyi, kurban kesmeyi, yemeyi içmeyi. Soğuktan donmasın diye bekliyor seyyanen zammı!.. Ne acı, vah güzel memleketimin güzel insanları…Vah emeklim… Vah eli öpülesi insanlarım!

 

Yücel COŞKUN Osman ÖZDEMİR  
Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Türk Emekli-Sen Genel Başkanı