TÜRK YEREL HİZMET-SEN’DEN HUKUK ZAFERİ

Sözde yetkili konfederasyonun hakem heyeti kararıyla meşrulaştırmaya çalıştığı hukuksuz DAYANIŞMA AİDATINA Danıştay DUR dedi
TÜRKİYE KAMU-SEN ŞERH DÜŞMÜŞTÜ!
1-20 Ağustos tarihlerinde yapılan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sözde yetkili sendikanın başarısızlığı ile sonuçlanmış ve hakem heyeti sürece dahil olmuştu.
Hakem heyeti görüşmelerinde tek amaçları kasalarını doldurmak olan bu konfederasyon, kamu çalışanlarını ilgilendiren yüzlerce maddeyi bir kenara iterek yerel yönetimlerde dayanışma aidatı adı altındaki maddeyi bir önceki toplu sözleşmeden geliyor safsatası ile aynı şekilde devam ettirmişti. Türkiye Kamu-Sen heyeti ise bu maddeye itiraz ederek şerh düşmüştü.

DANIŞTAY KARARA “DUR” DEDİ
Hakem heyetinin kararlarının ardından Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen bu haksız ve hukuksuz maddenin iptali için 06.09.2019 tarihinde Danıştay’a dava açarak, 4. Maddenin 4. Bölümünün 1. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan dayanışma aidatınının iptalini talep etmişti.

YARGI SON NOKTAYI KOYDU
Açılan bu davayı önceki gün görüşen Danıştay 12. Dairesi haklılığımızı bir kez daha ispat etmiş ve yürütmenin durdurulmasına hükmetmiştir.

SARI SENDİKACILIĞIN SONU HÜSRAN!
Her platformda sarı sendikacılık yapmayı kendilerine şiar edinen sözde yetkili konfederasyonun hakem heyetine şirin görünerek devam ettirdiği dayanışma aidatı konusuna yargı gereken cevabı vermiştir.