Çalışanlar ve Emeklilerin ALIN TERİ ile elde ettikleri kazançlarından yıllarca TASARRUF BONOSU, Memur Yardımlaşma Kurumu (MEYAK), ZORUNLU TASARRUF, Konut Edindirme Yardımı (KEY) ve çeşitli adlarla KESİNTİLER yapılarak, Hükümetler Bütçelerindeki AÇIKLARI kapatmışlar, PARALARIMIZ-PUL haline gelince İADE yoluna giderek, SOSYAL DEVLETE yakışmayan bir şekilde davranmışlardır.

Konut Edindirme Yardımı, 22.11.1986 tarih ve 19289 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3320 sayılı kanun uyarınca; memur, emekli, silahlı kuvvetler personeli ve işçileri ev sahibi yapmak amacıyla oluşturulmuş bir fondur.

Yardım; sorumlu işverenler, kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kurumları tarafından doğrudan hak sahiplerine yapılmamış, Emlak Bankası’nda açılan “İşçiler ve Emeklileri Konut Edindirme Yardımı Hesabı”na yatırılmıştır.

Konut Edindirme Yardımı; 1 Ocak 1987 tarihinde başlamış ve 31 Aralık 1995 tarihinde son bulmuştur.

Nemalandırma; KEY uygulamasını başlatan 3320 sayılı yasaya uygun olarak yapılmamıştır. 3320 sayılı yasanın 10. maddesi ve bu yasaya göre çıkarılan uygulama yönetmeliğinin 27. maddesine göre kesintilerin Emlak Bankası’nın 6 aylık vadeli mevduat faizi, devlet tahvili, hazine bonosu ve gelir ortaklığı senetleri gibi çeşitli seçeneklerle nemalandırılması gerekmekteydi. Amaç, birikimlerin enflasyon karşısında korunması ve reel olarak artmasıydı. Görev Emlakbank’a verilmişti. Yasanın ve yönetmeliğin hükümlerine rağmen Emlak Bankası’nın KEY hesaplarına uyguladığı nema (faiz) günün çok gerisinde kaldı. Bu düşük nemalandırma sonucunda KEY hesapları eridi.

Yapılan açıklamalara göre sistemde adına, 9 yıl boyunca kesintisiz para yatırılan bir hak sahibi bin 400 YTL dolayında bir tutar alabilecektir. Oysa bu sürede hak sahibi adına yatırılan paranın bugünkü değeri 3 bin 366 YTL’dir. Bu tutar yalnızca KEY ödemesini hak etmiş birinin anaparasıdır. Dolayısı ile hak sahiplerine aslında hesaba yatırılan anapara kadar bile ödeme yapılmayacaktır. Bu da hak sahiplerinin mağdur edildiği anlamına gelmektedir.

1999’da çıkarılan 588 sayılı kanun hükmünde kararname ile KEY hesaplarının tasfiyesi kararlaştırıldı ve Emlak Bankası hesaplarında bulunan KEY kesintilerinin parasal miktarı değerindeki gayrimenkul, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EGYO) AŞ’ye devredilerek, sermayesine eklendi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın ÇAĞLAR’ın açıklamalarına göre; 8,5 Milyon Kişiye 2,8 Milyar YTL ödeme yapılacaktır.

Hak sahiplerine yapılacak ödemelerde:

 0       -       50  YTL arasında 3.800.000 kişi

50       -     500 YTL arasında  2.922.000    “

500     -   1000 YTL arasında     972.000    “

1000 YTL  üstü           906.000    “

Bugünlerde yılan hikâyesine dönen Konut Edindirme Yardımı (KEY) Ödemeleri yapılmaktadır. 1987 yılında çıkarılan kanunla çalışanların; çalışırken EV sahibi olmaları sağlanarak EMEKLİLİKTE daha iyi hayat şartları amaçlanmışken, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) güçlü bir kuruluş herkesi ev sahibi yaparken, 13 yıl aradan sonra hak sahiplerine hiçbir değeri kalmayan KESİNTİLERİN iade edilmesi yanlıştır. Bu kesintileri “ANA PARA” sayarak, gerisini borçlandırarak TOKİ’ nin yaptırdığı evlerde bu kimselere ÖNCELİK vererek EV sahibi olmaları sağlanması gerekirdi. Devleti yönetenlere de bu yakışırdı.

KEY ödemeleri’ de TAM bir rezalet: Hak sahibi olduğu halde yayınlanan LİSTEDE ismi olmayanlar, T.C. Kimlik Numarasında çıkmayıp Emekli Sicil Numarasında ismi bulunanlar, eksik alanlar yanında, bir kısım BELEDİYELERİN, KURUMLARIN ve ÖZEL ŞİRKETLERİN kanunen yatırması gereken KEY kesintilerini kesmemeleri veya kestikleri halde yatırmadıklarından dolayı Çalışan ve Emekliler MAĞDUR edilmiştir.    Yerel seçimlerin yaklaştığı bugünlerde; özellikle KEY kesintilerini kesmeyen veya kestiği halde ilgili kuruma yatırmayarak çalışanlarını mağdur eden Belediye Başkanları yeniden hangi yüzle  vatandaşın karşısına çıkacak ve yöresine hizmet vaat edecek. Biz de bunlara nasıl güvenerek oy vereceğiz. Emeklilerin;  söylemleri ile icraatları birbirini tutmayan siyasetçileri SEÇİMLERDE değerlendireceklerini ümit ediyoruz.

Sayın Başbakan konuya el koymalıdır. Bu insanlarımızın mağduriyetleri en kısa zamanda giderilmelidir. İHMALİ görülenler cezalandırılmalıdır. Aksi takdirde Sendikamız ve Derneğimiz konunun takipçisi olacak, EMEKLİLERDEN hak sahibi olanların mağduriyetlerinin giderilmesi için YASAL yollara başvuracaktır. Saygılarımızla. 01.08.2008

Yücel COŞKUN Osman ÖZDEMİR  
Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Türk Emekli-Sen Genel Başkanı