Promosyon için Hükümetin 600.-TL’den 3 yıl için pazarlığa başladığını gazetelerden okuyoruz.

3 yıl için 600.-TL aylık 16,66.-TL’ye tekabül eder.

Özel bankalar 400.-TL nakit, çeyrek altın, masraf alınmaması gibi tekliflerle geliyorlar.

Hükümet promosyonu pazarlıkla 900.-TL ‘ye yükseltmek için uğraşıyormuş. 900:36=25.-TL ay eder.

Hükümetin bunun çok daha üstünde bir rakamla promosyonu bağlaması gerekir.

Emekli varsa SGK var. SGK kendi çalışanlarına promosyon alırken, emekli nerede? Emeklinin parası bankaların kar oranlarını yükseltirken kıt kanaat geçinen emekliye harçlık gibi de olsa; en az 1800.-TL katkı verilmesini beklemek emeklinin hakkı ve umududur.

Hükümet bu konuda emekliye verdiği sözün arkasında durmalı, gecikmeksizin promosyon pazarlığını emekli adına ve onun beklentilerine uygun bir şekilde sonuçlandırmalıdır.

Emeklinin promosyon beklentisi kamu bankalarından en az 1800.-TL olmalı ve özel bankaların rekabetine açık tutulmalıdır.

Emekli acilen promosyonu bekliyor, artık oyalanmak istemiyor. 29.03.2016

Osman ÖZDEMİR

Türk Emekli-Sen Genel Başkanı