TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN’DEN “YIPRANMA PAYI” ZAFERİ

Konfederasyonumuza bağlı Türk Kültür Sanat-Sen’e üye, Kültür Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk müziği korosunda sanatçı olan çalışanımızın, çalıştığı sürelere ilişkin fiili hizmet zammından (yıpranma payı) yararlandırılması talebi daha önce idare tarafından reddedilmişti.

Açılan dava sonucunda yerel mahkemenin de talebi reddetmesi üzerine bölge idare mahkemesine itiraz da bulunulmuştu.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare dava dairesi yapılan itirazı değerlendirerek kararını verdi.  Verilen kararda 5434 sayılı yasaya göre devlet tiyatrosu sanatkarlarının devlet tiyatrosu sanatkarlığında geçen hizmetlerinin fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirildiği, 6940 Sayılı Kanunla da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyelerinin de aynı haktan yararlandırıldığını hatırlatıldı. 

 

657 sayılı kanuna göre  Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı görev yapan sanatçılar, sanatkârlar ve sanatçı öğretmenleri ile devlet sanatçıları içinde uygulanacağının belirtildiğine dikkat çekilerek  “ Kültür Bakanlığı bünyesinde Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosunda sanatçı olarak görev yapan sanatçıların da 5434 sayılı kanuna göre yıpranma payından yararlanması gerektiği sonucuna varılmıştır' denildi.

Mahkeme bu durumda  sanatçı üyemizin yıpranma payından yararlanmasına yönelik talebin reddedilmesi işlemi ile açılan davanın reddi yönündeki yerel mahkeme kararının hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Söz konusu nedenlerle davacının istinaf başvurusun kabulüne yerel mahkeme kararının kaldırılarak dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

YILMAZ: MAHKEME YANLIŞA “DUR” DEDİ

Kararla ilgili  değerlendirmelerde bulunan Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz "Kültür Bakanlığı’nda Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk müziği korosunda görev yapan bir sanatçımızın hak ettiği halde Yıpranma payından (Fiili Hizmet)  mahrum bırakılmasına mahkeme kararı ile dur denildi. Bu karar, emsal bir karardır, bu konuda mücadele eden tüm çalışanlarımızın önünü açan bir karardır. Bu haktan yararlandırılmayanlar için önemli bir kazanımdır. Hayırlı olsun'  dedi.