Dr. Mediha Eldem Sokak No: 85/1 Kocatepe-Ankara adresinde faaliyetlerini   sürdüren   ve   ülke   genelinde   70   (yetmiş)   İl’imizde teşkilâtlanan   Birleşik   Emekliler Derneği   20.Şubat.2010 tarihinde yapılan 2. Genel Kurul toplantısında; Derneğin adının “Türk Emekliler Derneği” olarak değiştirilmesini oy birliği ile karar altına almıştır.

Alınan Genel Kurul Kararı Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne gönderilmiş olup, Dernekler İl Müdürlüğünce de derneğimizle ilgili gerekli denetim yapıldıktan sonra, Ankara Valiliğince İçişleri Bakanlığı’na teklif edilmiştir.

Kurulan Dernekler de “Türk” kelimesinin kullanılması, 5253 sayılı Dernekler Kanunun 28. maddesi gereğinde İçişleri Bakanlığı’nın iznine tabidir.

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 23.08.2010 tarih ve 6729 sayılı yazıları ile “Türk” kelimesini kullanamayacağımız Derneğimize tebliğ edilmiştir. Tebliğ edilen yazıda “Türk” kelimesini neden kullanamayacağımıza dair hiçbir gerekçe gösterilmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İlhan ERAY          

Genel  Sekreter