Bir sivil toplum kuruluşu olarak Ülkemizin güncel siyasi ve sosyal olaylarına karşı duyarlı olmak mecburiyetindeyiz. Zira Sendikamızın amacı; “Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve yaşatılması doğrultusunda Demokratik, Laik ve Atatürk ilkelerinden sapmadan Milli-Manevi değerlere bağlı ve saygılı, Demokrasinin korunup yerleşmesine, sosyal adaletin gerçekleşmesine ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına hizmet etmeyi, Devlet, Millet bütünleşmesini temin etmek suretiyle toplum, emekli ve iş barışını tesis etmeyi, hür sendikacılık ilkeleri içerisinde üyelerinin sosyal adalet ve sosyal güvenliğe kavuşturulması çerçevesinde, üyelerin ortak ekonomik, sosyal  hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmektir”.

Son günlerde Türkiyeli İş Adamlarının bir kısmının hazırlattırdığı  “Güncelleştirilmiş Demokratikleşme Raporu” adlı raporda; Türkçe dışındaki ana dillerin seçimlik ders olması ve etnik temelde siyaset yapılmasına imkân verilmesi istenilmekte ve PKK ağzı ile konuşulmaktadır.

Anayasamızın 3. maddesi; “Türkiye Devleti, Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir”.

Yine Anayasamızın 42.maddesi; “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve Öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez” şeklinde düzenlenmiştir.

Anayasamızın tanıdığı özgürlükler ve serbest piyasa şartlarıyla iş kuran ve işlerini yürütenler, PKK ile aynı ağzı konuşarak değiştirilmesini talep etmektedirler.

Asala Örgütü’nün katlettiği Şehit Diplomatlarımızın cenaze törenlerinde, Güneydoğu’da PKK’lıların katlettiği Şehit Vatandaşlarımızın, Subay, Astsubay ve Emniyet Görevlilerimizin, öğretmenlerimizin, mühendislerimizin, doktorlarımızın, hemşirelerimizin, korucularımızın cenaze törenlerinde göremediğimiz “Biz Türküz, Müslümanız, Biz Mehmet’iz, Mehmetçiğiz” diye haykırmayan bu ünlü işadamları; gazeteci Hrant DİNK’in cenaze töreninde ön safta “Hepimiz Ermeniyiz, 301 kaldırılsın” diye çığlık atıyorlar.

Türkiye’nin Kıbrıs’tan taviz vermesini, Ermeni Soykırım iddialarını kabul etmesini, Ege sorunlarında Yunanistan’ın tatmin edilmesini, 301. maddenin kaldırılmasını isteyenlerin, Türk Milletine teşekkürü böylemi olmalıdır?

Azerbaycan topraklarının %20’ sini Ermenistan işgal altında tutarken, Türk Sermayedarlar neden sık sık Ermenistan sınırının Türkiye tarafından bir jest olarak açılmasından bahsederler de, Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları boşaltması gerektiğini söyleyemezler.

Biz Türk Emekli-Sen olarak güya Türkiyeli bu iş adamlarını ve böyle davranan kurumları kınıyoruz, bunlara karşı çıkanların arkasında dimdik duruyoruz.  Saflarımız; Türk Milleti’nin yanında, yakınında, yüreğinde, gönlünde olanlarla beraberdir.

Osman ÖZDEMİR

Genel Başkanı