Gazi’dir mecliste vekillerimiz

Her geçen gün artar sefillerimiz,

Zam, zulüm, işkence senelerimiz,

Zulüm üstümüzden gitmez emeklim,

Söndü ocak duman tütmez emeklim

* * * * *

İkiye katlandı fasulye, pirinç,   

Hanemizde ne neşe var, ne sevinç,

Yaz bakkal deftere, kocaman bir hiç,

Kimse sana yardım etmez emeklim,

Artık bu iş böyle gitmez emeklim.

* * * * *

Tavan yaptı bulgur, ayçiçeği yağı,

Dermansız dizlerin çözüldü bağı,

Okula harçlıksız gönder uşağı,

Yutkunur boynunu büker emeklim,

Yaşlar yüreğime akar emeklim.

* * * * *

Sinsice plânlar, yapay krizler,

Ekmek kuyruğunda solan benizler,

Tefeci gemisiyle doldu denizler,

Bir türlü sahile gelmez emeklim,

Bu gidişle yüzler gülmez emeklim.

* * * * *

Kâbusa dönüşen hayaller, düşler,

Sosyal güvencesiz evlâtlar, eşler,

Ah çekip sıktıkça dökülen dişler,

Katkı payın yoksa bekler emeklim,

Her gün yeni dertler ekler emeklim.

* * * * *

Eray Ozan derki eğilme dik dur,

Sana değer vermeyenden hesap sor,

Adam olan her zulüme karşı kor,

Titre de kendine dön be emeklim,

Gözlerini dört aç gör be emeklim

İlhan ERAY

Basın Sekreteri