Emekli Sandığı Kanunu’nda  yer alan “Emekli İkramiyesinin Hesaplanmasında 30 yılı aşan süreler dikkate alınmaz“ ibaresi Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesi ile iptal edildi. Bundan sonra emekli olacak memurlar kaç sene çalıştıysa o kadar sürenin ikramiyesini alacaklar. Emekliler arasındaki çifte standart iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi kararın gerekçesinde; “Kanun Koyucu, Anayasanın 60. Maddesi uyarınca sosyal güvenliği sağlama görevini yerine getirirken, anılan yetkiye dayanarak emekli ikramiyesi ile ilgili, keyfi ya da bu haktan yararlananlar arasında eşitsizliğe neden olacak düzenlemeler yapamaz” demektedir.

Ancak bu karar geriye işlemediğinden, daha önce emekli olanlar, bundan faydalanamayacaklar. Bu nedenle ortaya yeni mağdurlar çıkacaktır.

Biz eski emekliler Anayasa’nın 60. Maddesine göre bu haktan yararlananlar arasında eşitsizliğe uğramış durumdayız. 35,40,45 sene çalışan emeklilerin 5,10,15 senelik emeği değerlendirilmemiştir. Bu sürelerin emekli ikramiyemize yansıtılarak mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz.

Emeklilik tarihine bakılmaksızın tüm emeklilerin Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar doğrultusunda 30 yıldan fazla olan hizmet süreleri karşılığında da hak ettikleri emeklilik ikramiyesini alabilmeleri için bir kanun çıkarılması gerekmektedir.

Hükümetin hazırlayacağı yeni bir kanunla, Anayasa Mahkemesinin kararından önce emekli olan memurların mağduriyeti giderilmelidir.

Binlerce emekliyi mahkeme koridorlarında süründürmeden hükümetten bir çözüm bekliyoruz

 

Nalan Huriye AKCAN                                                Osman ÖZDEMİR

Birleşik Emekliler Derneği Genel başkanı                 Türk Emekli-Sen Genel Başkanı