30 yıldan fazla sürelere emekli ikramiyesi her hak edene verilecek Bakanlar Kurulu'nun Meclis'e sevk ettiği Kanun Tasarısı'na göre, 30 yıldan fazla hizmet süresi olan tüm kamu personelinin emekli ikramiyeleri ödenecek Bakanlar Kurulunca TBMM'ye sevk edilen kanun tasarısına göre, 1- 30 yıldan fazla hizmet süresi olup da, fazla süreler için emekli ikramiyesi almayanlara, alamadıkları ikramiyeler verilecek. Bunun için tasarının yasalaşması sonrasında 1 yıl içinde başvurmak yeterli olacak. 7500 liraya kadar olan kısım başvurudan itibaren ilk 3 ay içinde, kalan kısım ise faiziyle birlikte 2017 yılının aynı ayı içinde ödenecek. 2- İkramiye farkı ödemeleri, görevden ayrıldıkları tarihteki katsayılar esas alınarak ödenecek. 3- İkramiye farkları memurun kendisine veya vefat etmesi halinde hak sahiplerine ödenecek. 4- Dava açanlara, dava açmadan önce SGK'ya yaptıkları başvuru tarihi esas alınarak ve kanuni faiz işletilerek, ikramiye farkları ödenecektir. Açılan davalara konusuz kalması nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" şeklinde karar verilecek. Yargılama giderleri idarenin üzerine bırakılacak. Vekalet ücretleri ise dörtte bir oranında ödenecek. SGK idare mahkemelerinin verdiği olumsuz kararlar için temyiz yoluna gitmeyecek, ayrıca temyize gidilmiş dosyalardan da vazgeçilecek. Meclis sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda tasarıyla ilgili bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, şu bilgileri verdi: "Şu ana kadar 120 bin kişi başvurdu, 65 bin kişi de yargıya taşıdı. Bu emeklilere ödenecek ikramiye tutarının toplam maliyeti yaklaşık 2 milyar lira. Dava sonucu ödeme yapılan kişi sayısı yani bugüne kadar toplam 15 bin 131 kişiye ödeme yaptık. İkramiye ödeme tutarı 247 milyon 244 bin lira. Yasal faiz ödeme tutarı 19 milyon lira, yargılama gideri 9 milyon 759 bin lira, toplam ödeme tutarımız da bugüne kadar 276 milyon lira. Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıllık hak düşürücü başvuru süresi getirilmektedir. Yani kanun çıktıktan sonra bir yıllık hak düşürüp bir yıl içerisinde müracaat etme hakkı verilmektedir. Daha önce başvuruda bulunmuş olanlardan ayrıca başvuru alınmaksızın ödemeleri yapılacaktır. 120 bin kişiye herhangi bir başvuru, farklı bir başvuru, değişik bir başvuru beklenmeden bu ödemeler gerçekleştirilecektir. Başvurudan itibaren üç ay içinde ikramiyelerin 7 bin 500 lira olan kısmı üç ay içerisinde ödenecek, geri kalanı da bir yıl içerisinde ödenmiş olacaktır. İptal kararından önce emekli olmuş ve 30 yılın üzerinde hizmeti olduğu halde ikramiye ödenmemiş yaklaşık 408 bin emekli bulunduğu değerlendirilmekte."